SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristuksen rakkaus johtaa maailman sovintoon ja ykseyteen - musiikkivideo

Kirkkojen maailmanneuvoston (World Council of Churches, WCC) 11. yleiskokous järjestetään Saksan Karlsruhessa 31.8.–8.9. Kokouksen teema on "Christ´s Love moves the world to reconciliation and unity ja paikalle odotetaan tuhansia kristittyjä ympäri maailman.

 

Kirkkojen maailmanneuvosto on kirkkojen kansainvälinen yhteistyöelin, johon kuuluu 350 jäsenkirkkoa. Organisaatio edustaa yli 500 miljoonaa kristittyä. Yleiskokous on KMN:n korkein päätöksentekoelin, ja se järjestetään noin seitsemän vuoden välein.

 


Eri maiden maallikkomuusikot ja laulajat osallistuivat ruotsalaisen säveltäjän Per Harlingin erityisesti Kirkkojen maailmanneuvoston 11. yleiskokousta varten säveltämän laulun esittämiseen. Yleiskokouksen alla julkaistun laulun voi kuunnella ja musiikkivideon katsella .
Tällä kulttuurienvälisellä, ekumeenisella musiikkihankkeella aloitteentekijät haluavat kiinnittää huomiota yleiskokoukseen, joka pidetään Saksan Karlsruhessa 31. elokuuta - 8. syyskuuta 2022. Kokous kokoaa yhteen yli 4000 kansainvälistä osallistujaa 120 maasta, jotka edustavat yli 580 miljoonaa kristittyä ortodoksisesta, anglikaanisesta, baptistisesta, luterilaisesta, metodistisesta, reformoidusta, yhdistyneestä ja riippumattomasta kirkosta.

Musiikkivideo tulkitsee kokouksen teemaa "Kristuksen rakkaus johtaa maailman sovintoon ja ykseyteen". Maailmassa, jota muokkaa perustavanlaatuinen kysymys siitä, miten haluamme elää yhdessä maan päällä COVID-19-pandemian, ilmastohätätilan ja pahenevan rasismin aikoina, teema on todistus uskosta: ihmiset, jotka elävät Jumalan rakkaudessa ja Pyhän Hengen voimalla, haluavat ja voivat työskennellä yhdessä toistensa ja muiden uskontojen ihmisten kanssa oikeudenmukaisen rauhan ja sovinnon puolesta.  

Musiikkiprojektin musiikillinen johtaja on Vera Hotten, musiikinopettaja ja kuoronjohtaja Evangelische Pop-Akademiassa Wittenissä, Saksassa. Digitaalisten opetusohjelmien avulla hankkeen osallistujat pystyivät harjoittelemaan ja äänittämään äänensä yksilöllisesti. Tuloksena on teos elävästä uskosta ja Kirkkojen maailmanneuvostoa tukeva digitaalisesti ja hengellisesti yhteydessä oleva yhteisö.  

Video on vapaasti kaikkien kiinnostuneiden osapuolten käytettävissä jatkokäyttöä varten.

Lisätietoja ja yhteystiedot osoitteessa . Musiikki liikkuu on Westfalenin evankelisen kirkon ja Yhdistyneen evankelisen lähetyksen hanke.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.