SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristuksen rakkaus ohjaa maailman sovintoon ja ykseyteen - Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokouksen teemasta
Kirkkojen maailmanneuvoston (World Council of Churches, WCC) 11. yleiskokous järjestetään Saksan Karlsruhessa 31.8.–8.9.2022 Kokouksen teema on Christ´s Love moves the world to reconciliation and unity ja paikalle odotetaan tuhansia kristittyjä ympäri maailman.

 

Kirkkojen maailmanneuvosto on kirkkojen kansainvälinen yhteistyöelin, johon kuuluu 350 jäsenkirkkoa. Organisaatio edustaa yli 500 miljoonaa kristittyä. Yleiskokous on KMN:n korkein päätöksentekoelin, ja se järjestetään noin seitsemän vuoden välein.


Yleiskokouksen teemana suomennettuna kuuluu "Kristuksen rakkaus ohjaa maailman sovintoon ja ykseyteen". Yleiskokous kokoontuu  keskellä hämmennystä, huolta ja perustavanlaatuisia ja perustavanlaatuisia kysymyksiä siitä, miten asumme maapallolla, miten ymmärrämme elämämme, miten elämme yhteiskunnassa ja otamme vastuuta tulevista sukupolvista, kerrotaan yleiskokouksen valmistelumateriaalissa.

Nämä kysymykset ovat vahvistuneet maailmanlaajuisen COVID-19-pandemian ja sen seurausten, ilmastohätätila ja rasismin ilmenemismuodot kaikkialla maailmassa, jotka ovat lisäksi paljastaneet rakenteellista taloudellista epätasa-arvoa, sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja muuta epäoikeudenmukaisuutta yhteiskunnissamme ja maailmassamme. Entisestään tilannetta vaikeuttaa Ukrainan sota, joka vaikuttaa myös KMN:n jäseniin ja koskee  kirkkoja Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tässä pirstoutuneessa ja hajanaisessa maailmassa yleiskokouksen teema on uskon vahvistus siihen, että Kristuksen rakkaus muuttaa maailmaa Pyhän Hengen eläväksi tekevässä voimassa. 

Tuhon ja synnin voimia vastaan yleiskokouksen teemana on  vahvistaa, että armollisen, ristiinnaulitun ja ylösnousseen Kristuksen rakkaus on tämän maailman ytimessä. Se on radikaali kehotus kirkoille työskennellä lakkaamatta yhdessä muiden uskontojen edustajien ja kaikkien hyväntahtoisten kanssa oikeudenmukaisen rauhan ja sovinnon puolesta. Se on kutsu kirkon näkyvälle ykseydelle, jotta siitä tulisi profeetalliseksi merkiksi ja esimakua tämän maailman sovituksesta Jumalan kanssa, ja ihmiskunnan ja koko luomakunnan ykseydestä.

Kokouksen tunnus nivoo yhteen ydinteemat

Kokouksen tunnus on luotu yleiskokouksen teeman visuaaliseksi ilmaisuksi. Kokoontumissymbolin muotoilu on myös saanut vaikutteita ekumeenisen liikkeen dynaamisuudesta ja moninaisuudesta sen pyrkiessä edistämään kristittyjen ykseyttä, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa.

 

11. yleiskokous kokoontuu yhteen rukoilemaan teeman "Kristuksen rakkaus ohjaa maailman sovintoon ja ykseyteen" innoittamana ja saa uuttaa virtaa Kirkkojen maailmaneuvoston työhön pitkäksi aikaa kokouksen jälkeenkin.


Symboli muodostuu neljästä elementistä:

 

- Risti: yleiskokouksen teema on vahvistus siitä, että Kristuksen myötätuntoinen rakkaus muuttaa maailmaa Pyhän Hengen eläväksi tekevässä voimassa. Tunnuksessa näkyvästi sijoitettu risti on Kristuksen rakkauden ilmaus ja viittaus KMN:n perustusasiakirjan ensimmäiseen artiklaan.

 

- Kyyhkynen: Kyyhkynen on rauhan ja sovinnon universaali symboli.  Se symboloi Pyhää Henkeä ja viittaa myös syviin raamatullisiin toivon ilmauksiin.

 

- Ympyrä: tuo mieleen koko asutun maailman (oikoumene). Se tuo mukanaan tunteen yhtenäisyydestä, yhteisestä tavoitteesta ja uudesta alusta. Ympyrää inspiroi myös sovinnon käsite. Kristittyinä olemme olleet sovitettu Jumalan kanssa Kristuksen kautta, ja seurakuntina toimiessamme olemme anteeksiannon ja rakkauden edistäjiä sekä yhteisöissämme että niiden ulkopuolella. Ekumeeninen liike on vastannut kutsuun yhtenäisyyteen ja sovintoon päättäväisellä työllä ja toiminnalla oikeudenmukaisemman ja osallistavamman yhteiskunnan luomiseksi ja Jumalan luomakunnan vaalimiseksi.

 

- Polku: me kaikki tulemme eri paikoista, kulttuureista ja kirkoista; me kuljemme erilaisia polkuja vastaten Jumalan kutsuun; olemme kaikki pyhiinvaellusmatkalla.  Polulla kohtaamme toisia ja lähdemme yhdessä matkalle, jonka tarkoituksena on oikeudenmukaisuuden ja rauhan vaellus. Eri polut edustavat erilaisia matkojamme, liikettä, vapautta ja elämän elinvoimaisuutta, jotka ohjaavat Kirkkojen maailmanneuvostoa ja sen jäseniä ympäri maailmaa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.