SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristuksesta todistaminen tänään, Edinburgh II

 

Edinburghissa, Skotlannissa, järjestettiin 2.-6.6.2010 satavuotisjuhlan johdosta maailmanlähetyskonferenssi Edinburgh II, jonka teemana oli Kristuksesta todistaminen tänään, Witnessing to Christ Today. Se arvioi 100 vuotta sitten Edinburghissa 1910 pidetyn maailmanlähetyskonferenssin merkitystä, mutta suuntautui myös vahvasti nykyiseen ja tulevaan lähetystyön problematiikkaan.

 

Sekä Edinburgh I 1910 että Edinburgh II 2010 ovat vaikutushistorialtaan hyvin merkittäviä.  Edinburgh I vision seurauksena mm. perustettiin Kirkkojen maailmanneuvosto vuonna 1948. Tulevina vuosina näiden konferenssien tuottamia aineistoja tutkitaan ja käytetään hyväksi tiedekunnissa, kirkoissa ja seurakunnissa eri puolilla maailmaa.

 

Suomen ev.-lut. kirkon delegaattina Edinburgh II:ssa oli lähetysteologi, dosentti Timo Vasko. Lue lisää kokouksen annista, klikkaaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.