SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Edinburgh 2010 - JULKILAUSUMA

 

Kokoontuessamme yhteen Edinburghin Maailmanlähetyksen Konferenssin 100-vuotisjuhlan merkeissä uskomme, että kirkko, Jumalan valtakunnan merkkinä ja symbolina, on kutsuttu todistamaan Kristuksesta tänään kertomalla Jumalan rakkauden lähetyksestä Pyhän Hengen uudistavan voiman kautta.
  1. Luottaen kolmiyhteiseen Jumalaan ja havahtuen uudelleen tehtävän merkittävyyteen meitä kutsutaan elämään todeksi ja julistamaan Hyvää sanomaa pelastuksesta, syntien anteeksiantamisesta, elämän runsaudesta ja vapaudesta kaikille köyhille ja sorretuille. Meidät on haastettu todistamaan ja evankelioimaan sillä tavalla, että meidän elämästämme käy ilmi rakkaus, vanhurskaus ja oikeudenmukaisuus, jotka Jumala on tarkoittanut koko maailmaa varten.
  2. Muistaen Kristuksen uhrikuoleman ristillä ja hänen ylösnousemisensa maailman pelastumiseksi, ja saamalla voimaa Pyhältä Hengeltä, meitä kutsutaan aitoon dialogiin, kunnioittavaan kohtaamiseen ja nöyrään todistamiseen ainutlaatuisesta Kristuksesta niiden keskuudessa, jotka uskovat toisin kuin kristityt, tai eivät usko mihinkään. Esiintymisemme perusta on rohkeassa luottamuksessa evankeliumin sanomaan; se saa aikaan ystävyyttä, edistää sovintoa ja toteuttaa vieraanvaraisuutta.
  3. Tietoisina siitä, että Pyhä Henki liikkuu tahtonsa mukaan kaikkialla maailmassa yhdistäen uudelleen luomakuntaa ja tuoden aitoa elämää, meitä kutsutaan tulemaan armahtaviksi ja parantaviksi yhteisöiksi, missä nuoret aktiivisesti osallistuvat lähetykseen ja naiset ja miehet oikeudenmukaisesti jakavat vallan ja vastuun, missä on uutta palavuutta oikeudenmukaisuuteen, rauhaan ja ympäristön suojeluun ja missä uudistunut liturgia heijastaa Luojan ja luomakunnan ihanuutta.
  4. Koska sekä maailmassa että kirkossa vallitsee ja meitä jakaa ja kiusaa vallan jakautumisen epäsuhta ja epätasapaino, meitä kutsutaan parannukseen, valtajärjestelmien kriittiseen tarkastelemiseen ja valtarakenteiden vastuulliseen käyttämiseen. Meitä kutsutaan etsimään käytännöllisiä tapoja elää yhtenä ruumiina täysin tietoisina siitä, että Jumala vastustaa ylpeitä, että Kristus ottaa vastaan ja voimaannuttaa köyhät ja vaivatut, ja että Pyhän Hengen voima tulee esille meidän haavoittuvuudessamme.
  5. Myöntäen lähetystyössä mukana olomme raamatullisten perusteiden tärkeyden ja arvostaen apostolien ja marttyyrien todistusta, meidät kutsutaan riemuitsemaan evankeliumin eri ilmaisumuodoista monissa kansakunnissa kaikkialla maailmassa. Iloitsemme uudistumisesta, jota koetaan kaikkiin eri suuntiin tapahtuvan muuttoliikkeen ja lähetystyön kautta, siitä, miten Pyhän Hengen lahjojen kautta kaikkia varustetaan lähetystyötä varten sekä Jumalan jatkuvasta kutsusta lapsille ja nuorille viedä evankeliumia eteenpäin.
  6. Tunnistaen tarpeen kasvattaa uusi johtajien sukupolvi, jolla on aito lähetysnäky 2000-luvun moniarvoisessa maailmassa, meitä kutsutaan työskentelemään yhdessä teologisen koulutuksen uusien muotojen puitteissa. Koska meidät kaikki on tehty Jumalan kuvaksi, ne (uudet muodot) ottavat lukuun toinen toisemme ainutlaatuiset armolahjat, haastavat meitä kasvamaan uskossa ja ymmärryksessä, jakavat voimavaroja oikeudenmukaisesti maailmanlaajuisesti, ottavat huomioon koko ihmisen ja koko Jumalan perheen, ja kunnioittavat vanhempien viisautta huolehtien samalla lasten osallistumisesta.
  7. Kuullen Jeesuksen kutsun tehdä opetuslapsia kaikista ihmisistä – köyhistä, rikkaista, syrjäytyneistä, huomiota vaille jääneistä, vallanpitäjistä, vammaisista, nuorista ja vanhoista – meitä kutsutaan uskonyhteisöinä lähetystyöhön kaikkialta kaikkialle. Iloiten kuulemme kutsun ottaa vastaan toisiltamme todistuksessamme sanoin ja teoin kaduilla, pelloilla, toimistoissa, kodeissa ja kouluissa, tarjoten sovintoa, osoittaen rakkautta, ilmivuoden armoa ja puhuen julki totuutta.
  8. Muistaen Kristusta, pitojen isäntää, ja sitoutuneena siihen ykseyteen, jonka puolesta hän eli ja rukoili, meitä kutsutaan jatkuvaan yhteistyöhön, käsittelemään kiistanalaisia kysymyksiä ja työskentelemään yhteisen vision aikaansaamiseksi. Meitä haastetaan vastaanottamaan avoimesti toinen toisemme moninaisuudessamme, vahvistamaan jäsenyytemme Kristuksen yhdessä ruumiissa kasteen kautta, ja tunnistamaan tarpeemme vastavuoroisuuteen, kumppanuuteen, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen lähetystyössä, jotta maailma voisi uskoa.
  9. Muistaen Jeesuksen tavan todistaa ja palvella, uskomme, että Jumala kutsuu meitä seuraamaan tätä tietä iloisesti, Pyhän Hengen innoittamina, voitelemina, lähettäminä ja Häneltä voiman saaneina, ja ravittuina seurakuntayhteydessä tapahtuvan hengellisen elämän hoitamisen kautta. Odottaessamme Kristuksen paluuta kirkkaudessa ja tuomarina, koemme Hänen läsnäolonsa Pyhässä Hengessä, ja kutsumme kaikkia mukaan osallistumaan kanssamme Jumalan muuttavaan ja sovintoa tuovaan rakkauden lähetykseen, joka on koko luomakuntaa varten.

Edinburghissa 6.6.2010

 

Suomennos: Tuula Korpiaho, Matti Korpiaho, Tiina Virtanen

 

 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.