SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kuka keksi ekumenian? – Paikallisekumeeninen foorumi Lahdessa ja Vääksyssä 2016

Leena Koivisto, Marju Karlsson, Merja Karjalainen ja Eija Huovinen Vääksyn NNKY:sta aamuhartaudessa.

Kaarlo Huovinen tulkitsi trumpetillaan kauniit sävelet. Tunnelma oli lämmin ja mieliinpainuva.Mitä on meidän aikamme kristillinen vieraanvaraisuus, erityisesti kun luoksemme pyrkii pakolaisia? Entä millaiselta näyttää koulu, jossa asuu viisaus, eikä stressi ja kuka keksikään ekumenian? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin haettiin ja saatiin vastauksia paikallisekumeenisessa foorumissa Lahdessa ja Asikkalan Vääksyssä 7.10.2016. Aurinkovuoren koulu siunattiin tärkeään tehtäväänsä ekumeenisin menoin. Foorumin osanottajat saivat tutustua kouluun, jossa kannustetaan oppimaan kaikkia aisteja käyttäen. 

 

Oleellisena osana ekumeniaan kuuluvat eri kristillisten yhteisöjen ovien avaaminen ja rakkaudellinen vieraanvaraisuus. Lahden NNKY toivotti foorumin osanottajat tervetulleeksi kauniissa salissaan. Foorumin järjestää vuosittain SEN:n Paikallisen ekumenian jaosto, jossa NNKY:tä edustaa Vääksyn NNKY:n puheenjohtaja, Aurinkovuoren koulun vastaava kuraattori Eija Huovinen Vääksystä. Lahden ja Vääksyn NNKY:n naiset johdattelivat foorumiväen aamuhartauteen. Tämän jälkeen Lahden NNKY:n varapuheenjohtaja Ira Olanterä toivotti väen tervetulleeksi ja Eija Huovinen esitteli NNKY:n toimintaa ja myös NNKY-liiton 120-vuotishistoriaa. Keskeisiä periaatteita ovat ekumeenisuus, kansainvälisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. 

 

Paikallinen ekumenia – mitä kuuluu?

Paikallisen ekumenian jaoston sihteeri Veijo Koivula johdatteli foorumin osallistujat kertomaan ekumeenisia kuulumisia eri puolilta Suomea. Hän mainitsi, että Oulussa oli edellisellä viikolla kokoonnuttu suunnittelemaan vuoden 2017 ekumeenisen rukousviikon yhteistä jumalanpalvelusta. Se toteutetaan Oulun tuomiokirkossa torstaina 19.1. ja toimittamassa ovat kaikki Oulussa toimivat kristilliset seurakunnat ja Pelastusarmeijan paikallisosasto. Palvelus radioidaan Yle Radio 1:n kanavalla sunnuntaina 22.1.2017. Kuluvan vuoden rukousviikon ekumeeninen jumalanpalvelus toteutettiin Pielaveden ev.-lut. kirkossa ja sen järjestelyistä vastasi jaoston puheenjohtaja, lääninrovasti Arto Penttinen.

 

Vantaalta kuultiin ekumeenisesta tapahtumasta, joka oli toteutettu Tikkurilan ortodoksisessa kirkossa. Lahdessa on toteutettu kirkkovaellus rukousviikolla. Nyt kun Lahteen on tullut vajaa tuhat turvapaikanhakijaa, on ollut muun muassa palvelutempaus torilla makkaranpaistoineen ja maankuulun Lahden hiihtostadionin hyppyrimontussa on pidetty yhteinen rukoushetki. Monella tavalla on mietitty, että miten voidaan vastata ihmisten hätään. Myös poliisi on ollut yhteistyössä mukana. Lahden NMKY on tunnettu koripallomenestyksestään. NMKY:n ja NNKY:n rukouksen ja maailmanyhteyden viikkoa vietetään marraskuussa ja sen puitteissa on Lahdessa myös kokoonnuttu. NNKY on liikkeenä maailmanlaajuisesti pitänyt yllä maailman rukouspäivää, jota vietetään vuosittain maaliskuun ensimmäisenä perjantaina.

 

Ruotsinkielisestä pääkaupunkiseudun yhteistyöstä kuulimme pastorien kaksi kertaa vuodessa tapahtuvista kokoontumisista ja eri kirkkokuntien yhteisestä partiotyöstä ja pyhäkouluista. Ruotsinkielisessä Helsingin Andreaskirkossa toteutetaan Ekumeenisen vastuuviikon kahvilakaravaanitapahtuma. Keskustelussa tuli myös esille se, että meidän tulee selkeästi nähdä, mikä on ekumeenista toimintaa ja mikä taas uskontojen keskinäistä toimintaa. Molemmat ovat tärkeitä, niillä on kuitenkin eri päämäärät.

 

Asikkalassa on aktiivista ekumeenista toimintaa, siellä toimii myös Vuoksenlaakson metodistiseurakunta. Helluntaiseurakunnan kanssa on pidetty alfa-kurssia ja Asikkalassa toteutetaan myös vuosittainen ekumeeninen Vääksyn NNKY:n järjestämä Unelmapäivän lyhtyvaellus ensimmäisenä adventtina Vääksyn kanavan maisemissa.

 

Aamuhetki NNKY:llä päättyi Kaarlo Huovisen trumpettisooloon Sunnuntaiaamuna. Seuraavaksi foorumiväki siirtyi Ristinkirkkoon, jossa laajennettiin perspektiiviä vieraanvaraisuuteen.


Suomen NNKY-liitto (Nuorten Naisten
Kristillisten Yhdistysten liitto ry) on ekumeeninen ja monikulttuurinen
kristillinen naisjärjestö. Toimintaa ohjaavia periaatteita ovat ekumeenisuus,
kansa...
Teemasta olivat keskustelemassa kirkkoherrat Miika Hämäläinen (lut.) ja Jonas
Bergenstad (ort.) sekä Vääksyn yhteiskoulun rehtori Jarkko Koponen.
Rehtori Jarkko Koponen muistutti pafolaisia päivän 7.10. kansallisesta
teemasta, joka on Hymy. Mikä sopisi sen paremmin vieraanvaraisuuden
lähtökohdaksi kuin hymy toiselta ihmiseltä?
Kirkkoherra Jonas Bergenstad painotti, että vieraan ääni ja näkökulma
ovat tärkeitä. Ortodoksinen kirkko on ollut Suomessa aina vähemmistön kirkko. 1900-luvun alkupuolella ortodoksinen kirkko Suome...
Vääksyn kunnan koulutusjohtaja Juha
Leppialho toivotti Pafon osanottajat tervetulleiksi Asikkalaan, jonne olimme
seuraavaksi siirtymässä. Yhdessä lauletun virrensäkeistön (429:3) jälkeen siirryt...
Siunaamisen jälkeen oppilaat saivat esittää kysymyksiä ekumeniasta. Kysymyksiä oli luokissa koottu etukäteen ja kysymystuokion puhetta johtivat yhdeksännen luokan oppilaat Hilja Kantoluoto ja Jere Lau...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.