SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vähemmän itseruoskintaa, pyydän

Kirkkoherra Jonas Bergenstad painotti, että vieraan ääni ja näkökulma ovat tärkeitä. Ortodoksinen kirkko on ollut Suomessa aina vähemmistön kirkko. 1900-luvun alkupuolella ortodoksinen kirkko Suomessa oli venäläisten emigranttien kirkko, toisen maailmansodan jälkeen karjalaisten kirkko. 

 

Valtaväestö ja luterilainen kirkko suhtautuvat nyt ortodokseihin paljon myönteisemmin kuin ennen, jolloin ortodoksit usein rinnastettiin venäläisiin. Ortodoksit ovat saaneet ottaa vastaan myös vieraanvaraisuutta luterilaisessa Suomessa.

 

– Nykyinen itseruoskinta, että olemme me suomalaiset niin rasisteja, on suuri virhe. Koko kansaa ei pidä leimata pienten ryhmien toimien takia. Suomalaiset ovat tehneet vieraasta negatiivisen käsitteen. Vieras ei ole ystävä, joka otetaan vastaan. Meille oma tila on tärkeä. Hautausmaillammekin on hautojen välillä kansainvälisesti verrattuna paljon tilaa. Suomalaiselle onkin haasteellista juuri toisen lähelle päästäminen, isä Bergenstad totesi.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors