SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vieraanvaraisuus – always food ja paljon muuta

Teemasta alusti kirkkoherra Miika Hämäläinen (lut.) ja hänen puheenvuoroaan kommentoivat kirkkoherra Jonas Bergenstad (ort.) sekä Vääksyn yhteiskoulun rehtori Jarkko Koponen.

 

Hämäläisen alustukselle antoi eritysen pohjavireen maamme tilanne, jossa maahanmuuttajia on saapunut lyhyessä ajassa huomattava määrä. Kommentaattorit käsittelivät teemaa vähemmistökirkon näkökulmasta (Bergenstad) ja toisena tulokulmana oli koulumaailma (Koponen).

 

Miika Hämäläinen kertoi kokemuksestaan kahdeksan vuotta sitten Manchesterissa. Erään sikäläisen seurakunnan pastori Sarah Bullock oli todennut, että heidän seurakunnassaan johtavana periaatteena on ”always food”. Tämä merkitsee kokoavaa toimintaa. 

 

Tämä ajatus oli ollut Miika Hämäläisen mielessä erityisesti viimeisen vuoden aikana, kun turvapaikanhakijoita on tullut Lahteen noin tuhat henkeä. Vieraanvaraisuus on tärkeä teema. Kirkkojen toiminta pakolaisten parissa on herättänyt myös paljon kritiikkiä. Realistinen seurakunta katsoo maahanmuuttajia avoimesti silmiin. Vieraanvaraisuus on tärkeä teema uskossa – se on myös Jumalan ominaisuus. Jo Vanhassa testamentissa on ajatus siitä, että vieraat tulee ottaa vastaan. Hämäläinen totesi, että olemme matkalla kohti Jumalan lupausten täyttymistä. Roomalaiskirjeen kahdestoista luku kehottaa tavoittelemaan vieraanvaraisuutta. Heprealaiskirjeen mukaan saamme tietämättämme pitää enkeleitä vierainamme. 

 

Termi, jota Uusi testamentti käyttää on filoxenia. Sekin merkitsee kirjaimellisesti ”muukalaisen rakastamista”, mikä oikeastaan pitää sisällään paljon laajemman kokonaisuuden kuin esimerkiksi ystävien kutsumista, runsaita tarjoiluita tai jotain vastaavaa, mihin omassa suomalaisessa viitekehyksessä ajatuksemme helposti juontuvat.

 

Miika Hämäläinen haastatteli myös afgaaninuorukaisia, Rezaa ja Shamsia, jotka kertoivat, että heidät on otettu hyvin vastaan. He ovat oppineet yhdeksässä kuukaudessa jo varsin hyvin suomea. Lukemista tosin hankaloittavat oman äidinkielen kirjottamisesta eroavat kirjainmerkit.

 

– Vieraaseen kulttuuriin sopeutuu parhaiten, jos yhteys omaan kulttuuriin on hyvä. Irrallisuus kummastakin kulttuurista johtaa helposti eristäytymiseen ja syrjäytymiseen. Mitä paremmin uusi tulokas otetaan mukaan, sitä paremmin hänestä tulee osa yhteisöä, pojat kertovat.


Hyvät kuulijat, sisaret ja
veljet Kristuksessa Jeesuksessa. Tervetuloa läheltä ja kaukaa tänne
Ristinkirkkoon pohtimaan vieraanvaraisuutta. Vieraanvaraisuus on keskeinen kristillinen hyve.  Kun...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors