SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kultainen sääntö -palkinto Pakistaniin  

Palkitut: dominikaani-isä James Channan ja suurimaami Maulana Syed Muhammad Abdul KhabirAzad

 

Vuoden 2011 Kultainen sääntö -palkinto annettiin pakistanilaiselle kristitty-muslimi -yhteistyölle. Palkinnon saivat dominikaani-isä James Channan ja suurimaami Maulana Syed Muhammad Abdul KhabirAzad. He ovat työskennelleet vuosia yhdessä uskonnollisen harmonian puolesta. Viime vuonna Kultainen Sääntö -palkinnon sai tasavallan presidentti Tarja Halonen.

 

Katolinen pappi James Channan johtaa Lahoressa dominikaanien Rauhankeskusta. Hän on tunnettu uskontodialogitoimija ja luennoitsija, joka konsultoi myös Pakistanin hallitusta. Channan on kansainvälisen uskontodialogijärjestön URI:n (United Religions Iniative) Pakistanin koordinaattori.  James Channan vieraili Suomen Sosiaalifoorumissa viime huhtikuussa.

 

Suurimaami Maulana Abd-ul Khabir Azad on hänkin kansainvälisesti tunnettu johtaja, joka tekee työtä uskontojenvälisen yhteistyön ja sovinnon puolesta. Hän on URI:n Globaalin neuvoston jäsen, joka järjesti joitakin vuosia sitten moskeijassaan ensimmäisen uskontojenvälisen konferenssin. Badshahi moskeija on suurin moskeija Lahoressa.

 

Pappi James Channan näkee toivon valoa Pakistanissa.

– Uskontojenvälinen dialogi ei ole vain sitä, että kokoonnutaan yhteen juomaan kahvia. Työn tarkoituksena on saada aikaan kanssakäymistä kaikilla elämän alueilla.

 

Kultainen Sääntö -palkinto on kivi. Kivi on kiitollisuuden osoitus niille ihmisille, jotka pyrkivät toteuttamaan Kultaista Sääntöä käytännössä. Luonnon kiven valitsee aikaisempana vuonna palkinnon saanut toimija. Vuonna 2009 palkittu emeritus professori Reijo E. Heinonen näkee, että kivi haastaa vastuullisuuteen ja se muistuttaa meitä siitä, että olemme toinen toisistamme riippuvaisia.

 

Kultainen sääntö -palkinto annetaan vuosittain YK:n kansainvälisenä rauhanpäivänä 21.9. Palkinnon diplomi luovutettiin James Channanille jo aikaisemmin syyskuussa YK:n DPI/NGO- konferenssissa Bonnissa. Kokouksen teemana oli kestävä kehitys ja kansalaisten vastuullisuus. Diplomin antamishetkessä oli mukana YK:n kokouksen johtaja Felix Dodds, joka onnitteli Pakistanin kaksikkoa.

 

- Uskonnollisilla yhteisöillä, järjestöillä ja eri uskontoja edustavilla ihmisillä on oma tehtävänsä motivoidessaan ihmisiä yhteistyöhön kestävän elämäntavan puolesta, yhteiseksi katsottujen arvojen innoittamina, toteaa Suomen uskontodialogiverkoston vetäjä Heidi Rautionmaa. Hänen mielestään uskon pitäisi inspiroida ja rohkaista ihmistä kestävään elämäntapaan.

 

Kultaisen Sääntö- palkinnon antaa vuosittain Suomen uskontodialogiverkosto. Siihen kuuluvat Helsingin Uskontojen Foorumi URI, Religions for Peace Suomen naisverkosto, Kaupunki yhteisönä ry. sekä Uskot ilman rajoja ry. (Faiths Without Borders). Verkosto tekee yhteistyötä muun muassa Maailman Uskontojen Parlamentin kanssa. Verkosto tukee Earth Charter aloitetta mukaan YK:n kestävän kehityksen, Rio +20 - kokoukseen 2012.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.