SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kumppaneita vierailulla SEN:ssa

Pääsihteeri tapasi 16.8 toiminnanjohtaja Riina Nguyen Filantropia ry:stä sekä eksarkki Erkko Kajanderin OMC - Suomen Konstantinus yhdistys ry:stä. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa ukrainalaispakolaisten auttamisesta Suomessa. Molemmat yhdistykset ovat SEN:n kumppanuusjärjestöjä.

Kuvassa Erkko Kajander, Mayvor Wärn- Rancken ja Riina Nguyen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.