SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kumppanuusfoorumissa tavattiin - ekumeeniset yhteistyökumppanit kestävän tulevaisuuden jäljillä

Kuvassa muutamia kumppanuusjärjestöjen edustajia ja SEN:n toimiston henkilökuntaa, yhteensä väkeä oli koolla parisenkymmentä henkeä.Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestöt kokoontuivat jo perinteeksi muodostuneeseen  kumppanuusfoorumiin 1.9.2021, toki aikoihin sopivasti verkon välityksellä. Tapaamisessa keskityttiin tällä kertaa teemoihin: kohtuullisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen. Tapaamispäivään sijoittui sopivasti myös ekumeenisen rukousjakson eli Luomakunnan ajan alku, vietetään vuosittain 1.9.-4.10. ja se muistuttaa kristittyjen vastuusta koko maapallon hyvinvoinnista ja tulevien sukupolvien perinnöstä.

Kumppanit jakoivat omien järjestöjensä kuulumisia ja korona-ajan haasteita oppeja, löytyipä positiivisiakin näkökulmia kuten siirtymistä kestävämpään kokouskulttuuriin työmatkojen vähennyttyä minimiin ja yhdenvertaisuuden lisääntyminen kun verkossa koulutuksiin voi osallistua Rovaniemeltä Helsinkiin ilman maantieteellisiä rajoituksia. Kestävän tulevaisuuden teemat kristilliseltä ovatkin kumppanuusjärjestöjen toiminnan ytimessä - sekä strategian että arkisen toiminnan osalta.
 
Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestöt löydät .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.