SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kunnioituksen pelisäännöt hengellistä väkivaltaa kokeneiden kohtaamisessa - syksyn koulutuskierroksen satoa

Kunnioituksen pelisäännöt on koottu neljällä eri paikkakunnalla (Tampere, Turku, Kuopio, Helsinki) seurakuntien työntekijöille, vapaaehtoisille ja luottamushenkilöille pidetyistä koulutuksista otsikolla Hengellistä väkivaltaa kokeneiden kohtaaminen – kunnioituksen pelisäännöt. Koulutukset järjestettiin syys-lokakuussa 2021 Suomen Ekumeenisen Neuvoston, Tuomasyhteisö ry:n, Uskontojen Uhrien tuki ry:n ja Step-opintokeskuksen yhteistyönä.


Koulutuksissa perehdyttiin asiantuntijoiden alustusten pohjalta siihen, kuinka tunnistaa hengellinen väkivalta ja kuinka tukea uhria. Hengellisen väkivallan määritelmästä lisätietoa esimerkiksi .

 

Koulutuksissa luotiin työpajatyöskentelynä pelisäännöt seurakuntien käyttöön siitä, mitä tulee huomioida, kun kohtaa hengellisen väkivallan uhrin. Ohessa on kooste näistä pelisäännöistä.

 

Kunnioituksen pelisäännöt hengellistä väkivaltaa kokeneiden kohtaamisessa

 

  • Luo turvallista tilaa. Tila saa olla mielellään valoisa ja - jos mahdollista - siellä on hyvä olla toinen uloskäyntitie. Tämä lisää turvallisuuden tunnetta – on mahdollisuus päästä pois.

  • Ole aidosti läsnä. Kuuntele kunnioittavasti ja kunnioita hänen hengellistä kotiaan.  Ole myös tarvittaessa hiljaa.

  • Ota huomioon toisen hengellinen elämänkaari ja siihen liittyvät taitekohdat.Anna tilaa toiselle, epäilylle ja tunteille.Ota toisen tunteet ja kokemus vastaan, tyrmäämättä tai vähättelemättä toisen kokemusta. Ota ihminen todesta.

  • Ota jokainen vastaan yksilönä (ei osana jotakin tiettyä hengellistä yhteisöä).

  • Jokaisella on oma tarinansa ja oma elämänkokemuksensa.

  • Ole varovainen neuvomaan tai opastamaan. Älä oleta. Tue moralisoimatta. Älä myöskään tarjoa omia hengellisiä ratkaisujasi tai ehdota rukousta, jos toinen ei ota sitä esille.  Jumalan kuva voi olla pirstoutunut väärinkäytösten takia.

  • Anna toisen löytää oma vastauksensa. Avoimet suorat kysymykset toimivat.

  • Kartoita tukiverkostot ja muut voimavarat. Auta tarvittaessa muunlaisten tukiverkostojen löytämisessä. Mistä löytyy vertaistukea? Terapian tarve? Millaisia tukiverkkoja tarvitaan? Mikä on kiireellisin asia, joka pitää ratkaista?

  • Mieti myös miten pitkälle voit itse auttaa. Tunnista omat rajasi. Selvitä myös toiselle mahdollisuuksiesi rajat. Kun omat tunteet nousevat pintaan, on otettava aikalisä. Erilaiset näkemykset hengellisissä asioissa herättävät vahvoja tunteita eikä omista, voimakkaista tunteista käsin ole viisasta toimia. Älä toimi yksin.

 

                       

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.