SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kutsu yhteyteen ja osallisuuteen, 6.9.2010

Kristus ja Pyhä Menas, koptilainen ikoni 500-luvulta. Ystävyyden ikoni.

 

Meitä kaikkia kutsutaan yhteyteen ja osallisuuteen, vetosi piispa Wille Riekkinen Kuopion hiippakunnan maahanmuuttaja-seminaarissa. Piispa korosti, että Raamatun on viesti tässä suhteessa selvä: tarvitsemme oikeudenmukaisuutta, lähimmäisyyttä ja hyväksyntää. Nykymaailmassa se merkitsee yhdenvertaisuutta, yhteyden kokemusta, osalliseksi pääsemistä.

 

Kirkot maahanmuuttajien rinnalla -seminaarissa Kuopion keskusseurakuntatalossa 6.9.2010 puhuivat piispan lisäksi ministeri Astrid Thors ja yliopistonlehtori Ville Päivänsalo. Paneelikeskustelussa olivat mukana piispan ja ministerin lisäksi maahanmuuttajatyön sihteeri Marja-Liisa Laihia ja pääsihteeri Heikki Huttunen.

 

Lue .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.