SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kuudes päivä: Yhden Herran ympärille kunnioittamaan kokoontuneina

 ”He näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta” (Matt 2:11)

Lukukappaleet

2. Moos. 3:1-6 Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa

Ps. 84 Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot!

Ilm. 4:8-11 Osoittavat kunnioitustaan hänelle, joka elää aina ja ikuisesti

Matt. 28:16-20 Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä

 

Mietiskely

Kun tietäjät saapuivat kaukaisista maistaan Betlehemiin ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä, he osoittivat hänelle kunnioitusta. Kun Jumala ilmestyy ja on läsnä keskellämme, katseet luodaan maahan ja polvet notkistetaan. Samoin Mooses peitti kasvonsa nähdessään palavan pensaan, koska hän pelkäsi nähdä Jumalan. Opetuslapset olivat ihmeissään ja huolissaan, kun he näkivät ylösnousseen Kristuksen Galilean vuorella. Siitä huolimatta he kumarsivat häntä. Taivaallisessa jumalanpalveluksessa kaksikymmentäneljä vanhinta heittäytyvät maahan valtaistuimella istuvan eteen. Näin me vastaamme Jumalan läsnäolon kohtaamiseen: me katsomme, ihmetys valtaa mielemme ja saattaa meidät osoittamaan kunnioitustamme.

 

Näemmekö? Valtaako ihmetys mielemme? Osoitammeko me todella kunnioitustamme? Kuinka usein katsomme näkemättä, silmät sokeina Jumalan läsnäololle? Kuinka voimme palvella Jumalaa totuudessa, jollemme ensin näe? Liian usein näkömme on rajautunut vain sotkuisiin riitoihimme ja unohdamme, että yksi Herra on antanut pelastavan armonsa meille kaikille ja että olemme osallisia yhdestä Hengestä, joka vetää meitä ykseyteen. Seuraamme usein ylpeydessämme vain omia lakejamme ja ihmisten perinnäissäädöksiä emmekä tunnista sitä rakkautta, joka meidät on kutsuttu jakamaan yhtenä kansana, jonka Kristuksen veri on vanhurskauttanut ja jolla on yhteinen usko Jeesukseen meidän Pelastajaamme.

 

Pyhän Hengen virvoittamina yhteisöinä kirkkomme kutsuvat meitä kulkemaan yhdessä kohti Kristus-lasta ja osoittamaan hänelle kunnioitusta yhtenä kansana. Myötätunnon Henki johtaa meitä toistemme luo ja johdattaa meitä yhdessä yhden Herramme tykö. Vain hänen johdatustaan seuraamalla voimme palvella häntä ”hengessä ja totuudessa”.  Koska tulevaisuutemme Jumalassa on ykseys ja rakkaus, tulee myös tiemme tähän määränpäähän heijastaa tätä samaa totuutta ykseydestä Kristuksessa.

 

Rukous

Myötätuntoinen Jumala, sinä annoit sokeille näön tunnistaa sinut Pelastajaksensa, auta meitä katumaan. Anna armossasi suomujen pudota silmistämme ja johda meidät kumartamaan ja kunnioittamaan sinua Jumalanamme ja Lunastajanamme. Anna meidän surussamme ja syntiemme syvyydestä huolimatta rakastaa sinua koko sydämestämme. Suo meidän kulkea yhdessä valosi johtamina, yksimielisinä ja yhdestä sydämestä niin kuin ensimmäiset opetuslapset. Saakoon Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olla yllämme niin, että voisimme ylistää sinua Hengen yhteydessä ja todistaa sinusta kaikille ympärillämme. Aamen.
***
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.