SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kuulumiset järjestökentältä - Kumppanuusfoorumissa tavattiin

Kuva: Maria MountrakiEläköityvä Markku Kotila sai kiitokset hyvästä ekumeenisesta  yhteistyöstä ikonin ja kassin muodossa pääsihteeri Mayvor Wärn-Ranckenilta.Suomen Ekumeeniseen Neuvoston (SEN) jäsenkuntaan kuuluu 29 kumppanuusjärjestöä. Kumppanit ovat kooltaan eri kokoisia kristilliseltä pohjalta toimivia järjestöjä. SEN kutsuu vuosittain kumppanien edustajat tapaamiseen, jossa vaihdetaan ajankohtaiset kuulumiset järjestökentältä ja ideoidaan yhteistyötä. Tällä kertaa paikalle pääsivät edustajat 12 järjestöstä. Aamupäivän aikana 11.5.2023 tutustuttiin jokaisen järjestön ajankohtaiseen toimintaan ja kuultiin Ekumeenisen vastuuviikon () ja SEN:n kevään ja syksyn tapahtumista ().
SEN:n puolesta kiitokset hyvästä yhteistyöstä esitti eläkkeelle jäävälle Pipliaseuran toiminnanjohtajalle Markku Kotilalle pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken.

Kumppanuusfoorumiin osallistuivat:

Erkki Haarala                                               Suomen Liikemiesten Lähetysliitto               

Riina Nguyen                                               Filantropia      

Susanna Kiuru                                             Sininauhaliitto

Kalle Hiltunen                                              Herättäjä-Yhdistys                  

Anne Pönni                                                  NNKY-liitto      

Kristiina Kallinen                                         Sinapinsiemen                                     

Sari Enkkelä                                                 Diakonissalaitos                      

Katri Malmi                                                  Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto           

Miika Hämäläinen                                      Temppeliherrain ritarikunta 

Erkko Kajander                                            OCM -  Suomen Konstantinus Yhdistys

Markku Kotila                                              Suomen Pipiliaseura

Francesco Ferrari                                        Suomen Caritas
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.