SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kuunteleva kummi - käytännön tuliainen lähetys- ja evankeliointikokouksesta Sveitsistä 

 

Post-modernissa Euroopassa jäsenmäärältään vanhat pienentyneet kirkot tekevät lähetystyötä, usein samoilla alueilla, hyvin erilaisesti. Miten ihmiset yleensä tähän suhtautuvat voitaisiin kiteyttää kysymykseen: ”Miksi liittyisin kirkkoon?” Lähetystyö on rajalla oloa, se on ihmisten kohtaamista ja edellyttää kirkoilta elävää uskoa. Sitä kautta ehkä löytyy vastaus kysymykseen miksi.

 

On hyvä että Kirkkojen maailmanneuvsotolla on uusi raikas ajattelu lähetystyöstä ja että nostetaan lähetystyö Euroopassa esille. Paljon on tehtävää. Consultation on Evangelism in Theological Education and Missiological Formation pidettiin Bosseyn ekumeenisesa keskuksessa Sveitsissä 28.–31.10.2012. Kokouksessa oli osanottajia Pohjoismaista, Englannista, Saksasta ja Hollannista. Ortodoksisista maista oli edustettuna Venäjä, Romania, Bosnia-Hertsegovian serbialainen osavaltio, Albania ja Kreikka. Katolinen kirkko ja helluntalaiset olivat myös edustettuina. Osallistujia oli noin 25.

 

KMN:n kymmenennessä yleiskokouksessa Etelä-Korean Busanissa 30.10.–8.11. 2013 tullaan maanosittain käsittelemään lähetyksen tilaa. Euroopassa kristillisen lähetyksen tilanne on hyvin erilainen kuin muissa maanosissa. Konsultaation tarkoituksena oli kerätä taustatietoa ja näkemyksiä Euroopan tilanteesta ja mitä lähetystyön eteen voitaisiin tehdä etenkin koulutuksen suhteen.

 

Suomen ortodoksisen kirkon edustajana kokoukseen osallistui TM Johan Slätis ja hän piti paikalla myös alustuksen katekumenaattityöstä Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa. Toinen suomalainen osanottaja oli Suomen lähetysneuvoston puheenjohtaja, kansainvälisen kumppanuustoiminnan johtaja Timo Reuhkala.

 

Johan Slätis kertoo, että käytännön tuliaisina hänen ajatuksiinsa tarttui erityisesti idea kuuntelevista kummeista.

 

- Katekumeenityöskentelyssä voisi kehittää kummien roolia siten että kummit ja katekumeenit kohtaisivat 4-6 henkilön pienryhmissä. Koska ventovieraiden ihmisten tapaaminen uskonnollisessa kontekstissa on usein hankalaa, on osoittautunut että kummipienryhmät toimivat paremmin. Kummeja voisi valmentaa kuunteluun ja jakamiseen.

 

- Tällöin saisi kummitoimintaan lisää mielekkyyttä ja luotaisiin jonkinlainen tila kohtaamiselle. ”Missä kaksi tai kolme teistä kohtaa, Minä olen keskellänne”. Tätä voisi jo käynnissä olevien katekumeeniryhmien kummien kanssa kokeilla, kun ensin on toimintaa ja ryhmädynamiikkaa mietitty. Jos kuunteluryhmät toimivat, voitaisiin selvittää olisiko seurakuntalaisten keskuudessa halukkuutta muodostaa kuunteluryhmiä joissa olisi mukana kirkon ulkopuolella olevia henkilöitä. Ryhmät voisivat toimia rajallisen ajan esim. yhden syksyn/kevään.

 

LueSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.