SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kysely seurakuntien työstä ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi

Haluamme selvittää kyselyllä sitä, miten seurakunnat eri puolilla Suomea ovat tukeneet Ukrainasta tulleita pakolaisia. Kysely on suunnattu kaikille kristillisille seurakunnille Suomessa. Kyselyn avulla selvitetään myös sitä, miten eri kirkot ovat toimineet yhdessä ukrainalaisten pakolaisten hyväksi.
Kyselyn yhteyshenkilöinä ovat ev.-lut. kirkkohallituksen Diakonia ja yhteiskunta -yksiköstä Siirto Ulla sekä Veli-Matti Salminen (Kirkon tutkimus ja koulutus -yksiköstä).

 Vastausaikaa on 15.1. asti. Kyselyyn vastataan anonyymisti.

Linkki kyselyyn tässä:

Lisätietoja: 

Ulla Siirto
Asiantuntija, kulttuurien moninaisuus, maahanmuutto, romaniasiat

Diakoni, VTT

040-6881440
ulla.siirto(at)evl.fi

 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.