SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lääkäriliitto: Paperittomillakin oikeus terveydenhoitoon

 

Lääkärinetiikan ydintä on ihmisten tasaveroinen mahdollisuus terveydenhoitoon rotuun, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta, Lääkäriliiton hallitus muistuttaa kannanotossaan. Liiton hallitus hyväksyi 16. syyskuuta 2011 kannanoton pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien maahanmuuttajien terveydenhuollosta. 

 

Ammattijärjestö muistuttaa, että Suomessa on pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja eri syistä ilman virallisia maahantuloasiakirjoja olevia henkilöitä, joiden terveydenhuollosta on kannettava vastuu. Niin sanottujen paperittomien terveydenhuollon järjestäminen hyödyttää koko yhteiskuntaa, koska tarttuvien tautien, kuten tuberkuloosi tai HIV, hoitamatta jättäminen on terveysriski myös muille kuin potilaille itselleen.

 

Lääkäriliiton hallituksen hyväksymän kannanoton mukaan yhteiskunta ei saa evätä potilailta oikeutta saada riittävää hoitoa, eikä se saa puuttua lääkärin velvollisuuteen hoitaa potilaita kliinisen tarpeen perusteella. Taloudelliset syyt eivät myöskään saa olla esteenä näihin henkilöryhmiin kuuluvien asianmukaiselle hoidolle. Käytäntö muissa Pohjoismaissa on osoittanut näiden potilaiden hoidon olevan kustannuksiltaan hyvin halpaa.

 

Kannanoton mukaan lääkärille pitää antaa riittävästi voimavaroja paperittomien potilaiden hoitoon sekä turvapaikkaa hakevien pakolaisten fyysisen ja henkisen tilan arvioimiseen, jos he sitä tarvitsevat.

 

Lääkäriä ei saa velvoittaa osallistumaan pakolaisten, turvapaikanhakijoiden tai paperittomien maahanmuuttajien rankaisemiseen tai oikeudenkäyntitoimiin. Heille ei myöskään saa tehdä sellaisia tutkimus- tai hoitotoimenpiteitä, jotka eivät perustu lääketieteellisiin syihin. Esimerkiksi lääkärin ei tarvitse suostua antamaan rauhoittavaa lääkitystä maasta karkottamisen helpottamiseksi.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.