SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouksia

Kristus Jumala, jota kaikkina aikoina ja joka hetki taivaassa sekä maan päällä kumarretaan ja kunnioitetaan. Sinä pitkämielinen, ylen armollinen, ylen laupias, joka hurskaita ja rakastat ja syntisiä armahdat ja kaikkia kutsut pelastukseen luvaten heille tulevia lahjoja. Sinä itse, Herra, ota meidän rukouksemme vastaan ja ohjaa elämämme käskyjesi tielle, pyhitä sielumme, puhdista ruumiimme, ojenna aivoituksemme, puhdista mielemme ja päästä meidät kaikesta murheesta, pahuudesta ja vaivasta. Ympäröi meidät pyhillä enkeleilläsi, jotta me heidän joukkojensa varjeluksessa ja johdatuksessa uskon yhteyden saavuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi käsittäisimme, sillä kiitetty olet Sinä iankaikkisesti. Aamen. (Hetkien rukous)

 

* * *

 

Ikuinen ja aluton Jumala, katoamaton valo, koko luomakunnan Luoja, armon lähde, hyvyyden ulappa ja ihmisrakkauden tutkimaton syvyys! Näytä meille kasvojesi valo, oi Herra. Oi vanhurskauden hengellinen Aurinko, loista meidän sydämissämme ja täytä sielumme Sinun riemullasi sekä opeta meitä aina tutkimaan ja julistamaan Sinun tuomioitasi ja ylistää lakkaamatta Sinua, meidän Valtiastamme ja hyväntekijäämme. Ohjaa meidän kättemme teot Sinun tahtoosi ja johdata meidät tekemään Sinua miellyttäviä ja Sinulle rakkaita asioita, jotta meidän, kelvottomienkin, kautta ylistettäisiin Sinun kaikkein pyhintä nimeäsi, Isä, Poika ja Pyhä Henki, yksi jumaluus ja valtakunta, jolle kuuluu kaikki ylistys, kunnia ja kumarrus iankaikkisesti. Aamen. (Ensimmäisen välihetken rukous)

 

Maria SusunaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.