SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lähetystyöntekijöiden määrä lievässä laskussa, uusimmat tilastot tarkasteltavissa

 

Suomen lähetysneuvosto on julkaissut huhtikuussa 2011 lähetystyön tilastotiedot. Kristityt tekevät koko ihmisen huomioon ottavaa lähetystyötä Jeesuksen Kristuksen maailmanlaajalle kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseksi. Lähetystyöntekijöiden määrä laski hieman edellisestä vuodesta, mutta pääsyy laskuun on tilastointiin liittyvä seikka.

 

Suomen lähetysneuvostoon kuuluu monista kristillisistä tunnustuskunnista 31 lähetystyötä tekevää kirkkoa, kristillistä yhteisöä ja lähetysjärjestöä. Suomesta oli 31.12.2010 lähetettynä muihin maihin 742 (820) lähetystyöntekijää (vuoden 2009 luku suluissa). He sijoittuvat monille tehtäväalueille, joita ovat seurakunta- ja evankelioimistyö, opetustyö, terveydenhoito- ja sosiaalityö, maa- ja metsätalous, hallinnollinen työ, teknisen alan työ, Raamattu- ja kirjallisuustyö sekä muut erityistehtävät. 

 

Lue lisää, klikkaa .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.