SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lähetystyöntekijöiden määrässä ei suuria muutoksia

 

Lähetystyöntekijöiden määrää kuvaavassa tilastossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuoteen verrattuna. Vuoden 2011 taloustilastot julkistetaan syksyllä.

 

Vuonna 2010 SLN:n jäsenyhteisöjen kautta lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan suunnattiin 80,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 vastaava summa oli 77,5 miljoonaa euroa.

 

(SLN) on julkaissut .

 

Suomesta oli 31.12.2011 lähetettynä muihin maihin 745 (742) lähetystyöntekijää (tilanne 2010 suluissa). He sijoittuvat monille tehtäväalueille, joita ovat seurakunta- ja evankelioimistyö, opetustyö, terveydenhoito- ja sosiaalityö, maa- ja metsätalous, hallinnollinen työ, teknisen alan työ, Raamattu- ja kirjallisuustyö sekä muut erityistehtävät.

 

Lue .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors