SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mari-Anna Pöntinen: Yhteenveto ja päätöshartaus

Seminaarin anti on ollut vahvaa, sekä tietopuolista että käytännöllistä. Liitän yhteenvetoon Kirkkojen maailmanneuvoston asiakirjasta Together towards Life ajatuksen marginaalien missiosta. Tätä ajattelua voi kuvata kahdella ympyrällä, joista sisin ympyrä kuvaa niitä, jotka ovat vallan keskiössä ja joilla on pääsy ihmisarvoiseen elämään. Tämän sisäänsäsulkevan ympyrän ulkopuolella on suuri osa ihmiskuntaa vailla ulkoista hyvinvointia ja vailla arvostusta.

 

Kuten edellisen puhujan vahvassa viestissä sanottiin, meidän tulisi kohdata ihmiset ihmisinä, ilman rajoja toistemme välillä. KMN:n asiakirjan mukaan kirkon missio ei ole sitä, että marginaalissa eläviä siirretään sisäpiiriin, vaan kirkkojen pitäisi purkaa kaikkia niitä rakenteita, jotka syrjäyttävät osan ihmisistä. Asiakirjan mukaan marginalisoivia rakenteita tukevat sellaiset ajattelun mallit, jotka pitävät yllä vallan epätasaista jakautumista.

 

Näistä se mainitsee paternalismin, patriarkalismin, rasismin, alkuperäiskansojen alistamisen jne. Usein ns. negatiivisia myyttejä toiseudesta, jotka syventävät tätä kuilua, tuottaa pelko ja tietämättömyys.

 

Aamupäivän luennoissa korostettiin sitä, että kirkoissa pitäisi tietää mahdollisimman paljon maahanmuuttajien poliittisesta ja uskonnollisesta taustasta. Meitä kutsutaan siis tietoisuuteen, joka välttämättä purkaa väärästä informaatiosta nousevaa negatiivista ajattelua pakolaisista. Kirkkojen tulee vahvasti työskennellä tietoisuuden ja kohtaamisen puolesta, ettei marginalisoitumista tapahtuisi Suomessa suhteessa maahanmuuttajiin.

 

Toisaalta kirkon missio nousee aina marginaalista, se alkaa ristiltä. Todellinen teologia alkaa niistä erämaista, viitaten edelliseen puhujaan, joissa itsekukin joudumme aika ajoin elämään. Siellä meitä kohtaa Jumala. Kirkon sanoma vahvistuu sieltä käsin, missä yhteiskunnasta syrjäytetyt elävät. Tähän uudistumiseen, väärien ajattelumallien tietoiseen purkamiseen ja aitoon kohtaamiseen meitä kutsutaan.

Rukoilemme yhdessä:

 

E: Totisesti, Jeesus on keskellämme, jakakaamme hänen radikaalia rakkauttaan.

 

S: Vahvista meitä, laupias Jumala.


E: Totisesti, vapauden ja viisauden Henki on meidän keskellämme. Eläkäämme rohkeasti todeksi sitä, mitä unelmoimme.

 

S: Vahvista meitä, laupias Jumala.


Jumalamme, Sinun tahdostasi me elämme,

sinun kätesi ovat muovanneet meidät.

Sinä tunnet meidät kokonaan.

ja ympäröit hellyydelläsi meidät,

niin heikkoutemme kuin voimamme,

niin sairautemme kuin terveytemme.

Siksi jättäydymme sinun varaasi.

Täytä meidät hyvyydelläsi,

jotta voisimme olla siunaukseksi yhteisöissämme,

jotta voisimme rakastaa.

Ylistämme sinun viisauttasi, sinun,

joka kutsut luoksesi heikon ja haavoittuneen

ja lasket lahjasi hauraaseen saviastiaan.

 

S: Armahda meitä, laupias Jumala.

 


E: Ei ole totta, että tämä maailma ja sen asukkaat on tuomittu kuolemaan ja kadotukseen.

 

S: Totta on tämä: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään niistä, jotka häneen uskovat, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.


E: Ei ole totta, että meidän pitäisi hyväksyä epäinhimillisyys ja sorto, nälkä ja köyhyys, kuolema ja turmio.

 

S: Totta on tämä, Jeesus sanoo: ”Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.”


E: Ei ole totta, että väkivalta ja viha saavat viimeisen sanan, että sota ja tuho ovat tulleet jäädäkseen.

 

S: Totta on tämä: Lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.


E: Ei ole totta, että meidän on jäätävä niiden pahojen voimien valtaan, jotka tahtovat hallita maailmaa.

 

S: Totta on tämä. Jeesus sanoo: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”


Amazing grace….Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors