SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vastauksia yleisön kysymyksiin

Sunnien ja shiiojen välit eivät ole hyvät. Ongelmien on hyvä olla tiedossa, niiden Suomeen heijastumisen vaara on olemassa, joskaan ei todennäköisin. Ihmiset ovat yksilöitä ja toimivat uudessa ympäristössä eri tavoin.

 

  • Shiia ja sunni ovat uskonnollisia määreitä, kurdi on etninen. Lähi-idässä uskonnollinen identiteetti on usein etnistä identiteettiä tärkeämpi, kurdit muodostavat tästä poikkeuksen. Kurdit ovat pääosin maallistuneita sunneja. Nyt he taistelevat sunneja edustavia ISISiä vastaan.
  • Kurdeilla on ajatuksena yhden kurdialueen Kurdistanin syntyminen, se olisi osa Irakia, Turkkia ja Syyriaa. Maailma ja kansainväliset järjestöt ovat tätä vastaan. Irak halutan pitää koossa. Maan jakautuminen eri osiin on todennäköisempää Syyriassa kuin Irakissa.
  • Sunnien ja shiiojen ero on vanha kiista siitä, kenestä tulee kalifi entisen kuoltua. Shiiojen suosimat kalifiehdokkaat tapettiin. Seuraaja valittiin sotimalla. Shiiat pitävät kaunaa yllä ja kuilu on hyvin syvä.
  • ISIS on menestynyt mm. sen takia, että se on rikas ja sillä on ollut varaa ostaa aseita. Sillä on ollut erittäin rikkaat tukijat. Saudi-Arabia ei virallisesti tue sitä, mutta kuningasperheen erilliset henkilöt ja yksittäiset varakkaat henkilöt ovat antaneet rahaa. Lisäksi ISIS myy öljyä.
  • Eri maat tukivat Irakin eri ryhmiä, kukaan ei tukenut sunneja paitsi ISIS. Saudi Arabia ja muutamat muut maat tukivat ISISiä. Siksi paikallisia harmittaa, jos heitä väitetään ISISin kannattajiksi. (Yleisökommentti Irakin sunnilta).
  • Helposti syntyy yleisökuva pahasta ISISistä ja vastaantaistelevista hyvistä joukoista. Sodassa kuitenkin myös shiiajoukkiot ja peshmerga-miliisit ovat syyllistyneet vastaaviin julmuuksiin. Näin on sodassa.
  • Ongelma heijastuu kaikkiin Lähi-idän maihin, mutta hieman eri tavalla.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors