SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lapsilla on oikeus avustajaan - SEN kutsuu tukemaan turvapaikanhakijoita

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on käynyt yhteisneuvotteluja Maahanmuuttoviraston kanssa turvapaikanhakijoiden tilanteesta vuodesta 2016. 13.6. järjestettiin Maahanmuuttovirastossa pyöreän pöydän keskustelu kristityiksi kääntyneistä turvapaikanhakijoista. SEN:n jäsenkirkoista oli edustajia myös Sisäministeriön 14.6. järjestämässä seminaarissa otsikolla "Voiko turvapaikkahakemusten käsittelyyn luottaa?"

 

Maahanmuuttovirastossa paikalla oli jäsenkirkkojen asiantuntijaedustajia sekä Maahanmuuttoviraston uskontoasiantuntijoita. Käydyssä keskustelussa kävi ilmi, ettei kaikilla puhutteluun tulevilla lapsilla ole huoltajan lisäksi asiantuntevaa avustajaa. Kehotammekin seurakuntia tukemaan turvapaikkaprosessissa olevia perheitä myös mahdollisen tutun avustajan saamiseksi mukaan puhutteluun.

 

SEN kutsuu kaikkia jäsenyhteisöjään tukemaan keskuudessaan olevia turvapaikanhakijoita niin henkisesti kuin konkreettisestikin turvapaikanhakuprosessin aikana ja sen jälkeen. Päteville avustajille on paikkansa hakuprosessissa, mutta myös tulijoiden kotoutumisessa. SEN kokoaa ja jakaa tietoa avustajien oikeuksista sekä hyvistä toimintatavoista: a.

 

Lisätietoja

Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors