SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Let’s rock the Economy Wienissä 18.-22.9.2013

 

Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin kansallisten koordinaattorien kokous pidettiin Itävallan Wienissä 18.–22.9.2013. Suomalaisena koordinaattorina kokoukseen osallistui Outi Piiroinen-Backman. Kokouspaikkana oli , vuodesta 2007 Wienin arkkihiippakunnan jesuiittojen ja Caritaksen yhteisesti hallinnoima koulutuskeskus lähellä Schönbrunnin palatsia.

 

(1905–2004) oli ekumenian ja uskontojen välisen dialogin alalla sillanrakentaja. Hän itse vihki vuonna 1999 tämän nimeänsä kantavan talon, jonka opetustarjonta käsittää aiheita uskonnon, yhteiskunnan eri alojen, tieteen, kulttuurin ja taiteen alalta. Tähän ympäristöön tulimme me 60 naista 23:sta Euroopan maasta pitämään vuosittaista kansallisten koordinaattoreiden konferenssia, jonka teemana oli Let’s rock the Economy. Informoimme toisiamme ja keskustelimme maissamme vallitsevista taloudellisista tilanteista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat naisten elämään. Mietimme, kuinka vallitsevia käytänteitä voitaisiin muuttaa paremmiksi sekä oikeudenmukaisemmiksi kaikille ihmisille.

 

Lue

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.