SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lisää aseita - lisää turvallisuutta? 

 

Pienaseet ovat meidän aikamme joukkotuhoaseita. Maailmalla tapetaan joka päivä 2000 ihmistä asetta käyttäen. Näistä tapauksista suurin osa liittyy pienaseiden käyttöön. Erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevat kärsivät eniten aseiden käytöstä. Kattava asevientisopimus tulee käsittelemään aseiden vientiä maihin, joissa niitä käytetään omia kansalaisia vastaan tai räikeisiin ihmisoikeusrikkomuksiin.

 

Asekauppa ja sota ovat tuottoisaa bisnestä: vuosittain asekauppaan käytetään moninkertaisesti enemmän rahaa kuin mitä tarvittaisiin koko maailman ihmisten ihmisarvoisen elämän saavuttamiseksi. Esimerkiksi Ruotsin asekaupan tuotot ovat lisääntyneet 400 % Yhdysvaltoihin 11.9. kohdistuneen terrori-iskun ja sitä seuranneiden sotien ansiosta.

 

Tavanomaisten aseiden kaupasta ei ole olemassa kansainvälistä säännöstöä. Heinäkuussa 2012 järjestetään YK-kokous kansainvälisesti sitovan asekauppasopimuksen laatimiseksi. Kristityt kaikkialla maailmassa voivat antaa panoksensa mobilisoimalla yhteisöjä vaatimaan maidensa hallituksilta vahvaa panosta sopimuksen laatimisessa. Kristityt voivat myös tuoda kentältä silminnäkijöiden kokemuksia päättäjien tietoisuuteen. Läsnäolollaan kristityt voivat myös auttaa asekaupan uhreja.

 

Asevientisopimus tulee käsittelemään aseiden vientiä maihin, joissa niitä käytetään omia kansalaisia vastaan tai räikeisiin ihmisoikeusrikkomuksiin. Tärkeää on laatia kestävät eettiset ohjeet näistä rikkomuksista kärsivien suojelemiseksi ja väärinkäytösten lopettamiseksi. Sopimus ei kiellä asekauppaa muihin kohteisiin eikä se puutu mm. metsästämiseen, ampumaurheiluun tai aseharrastamiseen.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on mukana kampanjoimassa kattavan asevientisopimuksen puolesta. SEN on päättänyt liittyä uskontojen väliseen sopimuksen tukemiseksi. Julistus julkistetaan 16.6. Helsingissä järjestettävässä katutempauksessa.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.