SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lisää aseita - lisää turvallisuutta

 

Pienaseet ovat meidän aikamme joukkotuhoaseita. Maailmalla tapetaan joka päivä 2000 ihmistä asetta kayttäen. Näistä tapauksista suurin osa liittyy pienaseiden käyttöön. Erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevat kärsivät eniten aseiden käytöstä.

 

Lue lisää:Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors