SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Luciakulkue toi valon SEN:n toimistoon

Traditionella luciatåget hälsade personalen i Ev.-luth. kyrkans hus på morgonen i dag, Luciadagen den 13 december 2016. Det var så vackert. Varma fläkten känns länge också här på ERF:s kansli. Tack till KCSA:s Lucia med följe.

 

Perinteinen Luciakulkue tervehti Ev.-lut. kirkon talon henkilökuntaa tänään Lucian-päivän aamuna. Kaunista ja lämmittävää. Lucia-tunnelma säilyy pitkään myös SEN:n toimistossa. Kiitos KCSA:n Lucialle seurueineen.

 

Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring. Drömmar med vingesus under oss sia, tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors