SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Luomakunnan aika 1.9.-4.10. 

Kuva: Mia, Mercy World.Kotkansiipilehto. Kuva: S-M Vuorinen.

Luomakunnan aika on kansainvälinen ekumeeninen aloite kirkkojen rukouspäivästä luomakunnan ja sen varjelemisen puolesta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto edistää aloitteita viettää luomakunnan juhlaa ekumeenisena tilaisuutena seurakunnissa ja muissa yhteisöissä. Ajankohdaksi on vakiintunut 1.9.–4.10. Se perustuu ortodoksisen kirkkovuoden luomakunnan päivään 1.9. ja läntisen kirkkovuoden Franciscus Assisilaisen muistopäivään 4.10. 

 

Syyskuun ensimmäisen päivän merkitys vahvistui, kun paavi Francisucs 6.8.2015 asetti sen rukouspäiväksi myös katolisessa kirkossa, ortodoksisen esikuvan mukaan. Ajatus syntyi paavin ympäristöaiheisen paimenkirjeenjulkaisutilaisuudessa.

 

”Tämän päivän vietto yhtä aikaa ortodoksisen kirkon kanssa tarjoaa arvokkaan mahdollisuuden todistaa kasvavasta yhteydestämme ortodoksisten veljiemme ja sisartemme kanssa,” paavi totesi ja jatkoi, ”Elämme aikana, jolloin kaikki kristityt kohtaavat samat ratkaisevat haasteet, joihin meidän on vastattava yhdessä jos haluamme olla uskottavia ja jos haluamme, että vastauksellamme on merkitystä.”

 

Rukouspäivä antaa uskoville ja yhteisöille mahdollisuuden vahvistaa omaa kutsumustaan olla luomakunnan viljelijöitä ja varjelijoita ja pohtia, kuinka omaksua oikeanlainen elämäntyyli.

 

Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Demetrios I julisti vuonna 1989 itäisen kirkkovuoden alun eli indiktion päivän 1.9. rukouspäiväksi luomakunnan puolesta. Läntisessä kirkkovuodessa vietetään 4.10. pyhän Franciscuksen muistoa. Hänet tunnetaan eläinten ja kasvien lähellä eläneenä rukoilijana ja kirkon uudistajana, joko on mm. kirjoittanut tekstin .

 

Euroopan kristillinen ympäristöverkosto (European Christian Environmental Network) sitoutui syys-lokakuisen luomakunnan ajan viettoon vuonna 1999, juhliaksemme luomakuntaa ja Luojaa.

 

Ehdotus Euroopan kirkoille viettää luomankunnan aikaa tehtiin Kolmannessa Euroopan Ekumeenisessa Yleiskokouksessa (Third European Ecumencial Assembly, EEA3) Sibiussa Romaniassa vuonna 2007. Seuraavana vuonna Kirkkojen Maailmanneuvoston keskuskomitea kutsui kirkkoja viettämään luomakunnan aikaa rukouksin ja teoin.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.