SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnollisten johtajien kutsu liittyä Luomakunnan aikaan

Rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa

Minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa, kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka ovat teidän kanssanne maan päällä, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien villieläintenkin kanssa, kaikkien niiden kanssa, jotka tulivat arkista ulos. (1. Moos. 9:9-10)

 

Me olemme osa yhtä ihmeellistä Jumalan kutomaa elämän verkkoa. Joka vuosi syyskuun 1. päivästä lokakuun neljänteen kristittyjen perhe juhlii luomisen hyvää lahjaa. Maailmanlaajuinen juhla sai alkunsa 1989, kun ekumeeninen patriarkaatti julisti syyskuun ensimmäisen päivän luomakunnan rukouksen päiväksi, ja laaja ekumeeninen yhteisö on liittynyt mukaan.

 

Luomakunnan aikana me yhdistymme yhdeksi perheeksi Kristuksessa, juhlimme niitä siteitä, joiden kautta liitymme toinen toisiimme ja yhteen kaikkien elävien olentojen kanssa. Kristittyjen perhe viettää ajanjaksoa rukoilemalla, pohtii tapoja asuttaa yhteistä kotiamme kestävämmällä tavalla ja tuo äänemme esiin myös julkisesti.

 

Tänä Luomakunnan aikana tarjoamme pohdintoja elämän verkosta itsestään, siinä toivossa, että ne voisivat herättää rikkaampaa palvontaa ja syvällisempiä vastauksia meissä, veljissä ja sisarissa. Me teemme sen ekumeenisessa hengessä, tietäen, että luominen on meille kaikille annettu lahja, ja että meidät on kutsuttu jakamaan vastuuta luomakunnan suojelemisesta.

 

Kirjoitukset alkavat Jumalan toteamuksessa, että kaikki luotu oli hyvää, ja Jumalan luomakunnan taloudenhoitajina meidät on kutsuttu suojelemaan ja hoitamaan sen hyvyyttä. Kaikki lajit, kaikki luotu, on arvokasta, koska Jumala on sen luonut. ”Kaikki heijastaa Jumalan muotoa. Lukemattomat ovat tekosi, Herra Miten viisaasti olet ne tehnyt! Koko maa on täynnä sinun luotujasi.” (Psalmi 104:24)

Tämän takia me suremme sitä, että Jumalan luomia olentoja katoaa maan päältä niin suurin määrin, että sitä on vaikea käsittää. Pienistä hyönteisistä valtaviin nisäkkäisiin, mikroskooppisesta planktonista suuriin puihin, kasveja ja eläimiä joka puolella Jumalan maailmaa on kuolemassa sukupuuttoon, eikä niitä enää koskaan nähdä.

 

Hävitys on itsessään valtava menetys. Me hiljennymme tämän hävityksen edessä, ja rukoilemme sen loppua. Me rukoilemme myös oikeutta, koska kaikkein heikoimmat joukossamme kärsivät kaikkein syvimmin elämän verkon rispaantumisesta. Uskomme kutsuu meitä kantamaan vastuumme tästä kriisistä moraalisen selkeyden synnyttämällä kiireellä.

 

Me rohkaisemme koko kristillistä perhettä liittymään meihin tänä erityisenä aikana rukoillen, pohtien, ja toimien rohkeasti luomakunnan suojelemiseksi kaikessa monimutkaisuudessaan ja erityisyydessään. Tänä vuonna nostamme esiin mahdollisuuden käyttää yhteistä ääntä sellaisissa tilanteissa kuin World Conservation Congress kesäkuussa, UN Climate Summit syyskuussa, Katolinen Synodi Amazonilla lokakuussa ja UN Climate Change Conference marraskuussa.

 

Psalminkirjoittaja laulaa: ”Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maanpiiri ja ne jotka siinä asuvat”. (Ps. 24:1). Armosta syntyneessä toivossa me rukoilemme, että Jumala, joka on Luojamme, Ylläpitäjämme ja Pelastajamme, koskettaa sydämiämme ja ihmiskunnan sydäntä tämän Luomakunnan ajan kuluessa.

 

Jumalan armossa,

 

Season of Creation -komitean jäsenet

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.