SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Luomakunta kutsuu pysähtymään

 

Luomakunta kutsuu pysähtymään. Ortodoksisten kirkkopäivien viesti Euroopalle. Joensuu 12.6.2010

 

Pysähdy!    

  • Kun katsomme maailman ja Euroopan tilannetta – luonnon kärsimystä, kulutusriippuvuutta, taloudellista kriisiä – jo pelkkä järkikin kehottaa pysähtymään. Kristuksen keskeinen viesti tänäkin aikana on mielenmuutos, joka pysäyttää ja antaa uuden suunnan.

Muutoksen lähtökohta on hiljentyminen ja rukous; kun muutos tapahtuu syvällä ihmisen sisällä, se vaikuttaa koko elämään ja yhteisiin päätöksiin.

 

Muutu!

  • Ainoa mahdollinen – ja välttämätön – jatkuvan kasvun muoto on jatkuva sisäinen, hengellinen kasvu.

Ortodoksiset kirkkopäivät kutsuvat Euroopan kirkkoja ja koko Eurooppaa katumuksen kautta muutokseen ja erilaiseen tulevaisuuteen.

 

Pyydä kohtuuden henkeä!

  • Herran rukouksen pyyntö ”Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme” muistuttaa kohtuudesta: pyydämme vain sen verran kuin tarvitsemme, emme enempää.

Kristillinen tasajako tarkoittaa, että jokainen saa elämän perustarpeita tarpeidensa mukaan. Euroopan unionille kohtuus on haaste sisäiseen ja kansain-väliseen solidaarisuuteen.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors