SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Luonto kumppanina Lopella 29.-30.5.2010

Kirjailija Eeva Tikka.

 

Suhde luontoon oli aiheena Ravitseva luonto -tapahtumassa touko-kesäkuun vaihteessa 2010 Lopella Helsingin ortodoksisen seurakunnan leirikeskuksessa. Aihetta lähestyttiin omakohtaisten kokemusten ja elämysten kautta, sana- ja kuvataiteen välityksellä sekä luonnonsuojelun näkökulmasta.

 

Luonnosta elämän ja taiteen lähtökohtana puhui kirjailija Eeva Tikka. Luonto välittyy hänen runo-, novelli-, romaani- ja satukirjoissaan elävänä ja aistivoimaisena. Sen perusta on katkeamaton suhde itäsuomalaiseen luontoon ja kouluvuodet biologian ja maantieteen opettajana.

 

Lue lisää, klikkaa .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.