SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Luterilainen kirkko Valko-Venäjällä – pieni, mutta engerginen

Pastori Vladimir Tatarnikov lahjoitti SEN:lle reliefin Grodnon kirkosta ja sen otti vastaan Sirpa-Maija Vuorinen. Seurueeseen kuuluivat Ari Ojell Kirkon ulkoasiain osastolta, Juhana Malme ja Virpi Paulanto.

Valko-Venäjän evankelis-luterilaisen kirkon pastori Vladimir Tatarnikov vieraili Suomen  Ekumeenisessa Neuvostossa 10.2.2016. Pienen luterilaisen vähemmistön edustajana Tatarnikovia kiinnosti kirkkojen toiminta maassamme ja maamme ekumeeninen tilanne. Hänen vierailunsa Suomessa suuntautuu myös Poriin ja Mikkeliin.

 

Pastori Tatarnikov on pappi. Seurakunta on perustettu jo vuonna 1779 ja jäsenet olivat tuolloin pääosin maan saksalaisväestöä. Vaikeat ajat kirkon kannalta olivat Stalinin puhdistusten aikana, jolloin seurakunnan jäsenet melkeinpä kokonaan karkotettiin Siperiaan. Myöskään Neuvostoliiton aikana ei tilanne ollut helppo. Vuonna 1993 seurakunta rekisteröitiin uudelleen kun vapaammat ajat koittivat ja vuonna 2000 se liittyi osaksi Itä-Euroopan ja entisten neuvostotasavaltojen luterilaisten kirkkojen liittoa. Jäseniä Valko-Venäjän luterilaisessa kirkossa on 300. Grodnon kaunis 230 vuotta vanha kirkko kunnostettiin 2012. Edellisen kerran kunnostusta oli tapahtunut vuonna 1912.

 

Pastori Tatarnikov kertoi, että Valko-Venäjällä toimii Churches Round Table, mutta ei ekumeenista neuvostoa. Suhteet suureen ortodoksiseen kirkkoon ja myös katoliseen kirkkoon ovat hyvät, yhteistyötä tehdään sosiaalisen avun ja diakonian alueilla. Opillisissa asioissa on kysymyksiä, joita on vaikea ratkaista, eikä niistä ole paljoa keskusteltu. Pastori kertoi myös, että hän käy pitämässä jumalanpalveluksia myös kahdessa muussa kaupungissa, joissa ei ole luterilaista kirkkorakennusta. Katolisen kirkon kanssa on päästy sopimukseen kirkkotilojen lainaamisesta. Koska Grodno sijatsee lähellä Puolan ja Liettuan rajaa, ovat yhteydet myös näiden maiden luterilaisiin kirkkoihin vahvat.

 

SEN:n Nuorisojaoston edustaja Virpi Paulanto ja European Fellowship of Christian Youthin puheenjohtaja Juhana Malme kertoivat suunnitelmista järjestää nuorille kansainvälinen ekumeeninen kurssi Latvian Riikassa Ekumeenisella rukousviikolla 2017. Samalla jaettiin informaatiota yhteistyön mahdollisuuksista näiden toimijoiden kanssa ja erityisesti kurssista.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.