SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Luterilais-katolinen dialogiraportti nyt suomeksi

Luterilais-katolinen oppikeskusteluraportti Kasvavaa yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta on julkaistu suomeksi kristittyjen ykseyden rukousviikon kunniaksi. Raportti löytyy kokonaisuudessaan .

 

Dialogiraportti tullaan luovuttamaan paavi Franciscukselle ekumeenisen delegaation toimesta Vatikaanissa 25.1.2018.  Delegaatio on vieraillut Roomassa vuodesta 1985 lähtien joka tammikuu pyhän Henrikin päivän tienoilla. Tänä vuonna delegaation muodostavat Espoon piispa Tapio Luoma Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, piispa Teemu Sippo SCJ Katolisesta kirkosta Suomessa sekä piispa Arseni ortodoksisesta kirkosta. Lapuan piispa Simo Peura edustaa matkalla dialogikomissiota. Tämän vuoden vierailu on järjestyksessään 33. ekumeeninen pyhiinvaellus. Tapahtuma on osa ekumeenista rukousviikkoa, jota vietetään vuosittain 18.−25. tammikuuta.

 

 

Lue lisää .

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.