SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Luterilaisen maailmanliiton konsultaatio Addis Abebassa

Luterilaisen maailmanliiton konsultaatio Addis Abebassa 21.-27.10.2019 etsii näkökulmia luterilaiseen identiteettiin tämän päivän globaalissa todellisuudessa. Kokouksessa on noin 80 osanottajaa ympäri maailmaa.

 

Identiteettikeskustelun keskiössä on uskontunnustuksen kolmas kappale, jonka eri osioita käsitellään teeman We believe in Holy Spirit: Global Perspectives on Lutheran Identities alla. Menossa on parhaillaan konsultaation kolmas päivä. Ensimmäisenä päivänä käsiteltiin teologiaa Pyhä Henkeä lahjana hyvinkin globaalilla ja samaan aikaan kontekstuaalisella tavalla. 

 

TT Kenneth Mtata Zimbabwesta muistutti että pluralistisella aikakaudella on äärimmäisen tärkeää, että kirkolla on identiteetti, jonka varassa se käyttää profeetallista ääntä yhteiskunnassa. Ilman tätä näkökulmaa kukaan ei voi sanoa mitään. Samaan aikaan hän muistutti erilaisista kontekstuaalisista identiteeteistä. 

 

Toisena päivänä käsiteltiin kirkkoa. Professori Jennifer Wasmuth muistutti Lutherin vahvasta pneumatologisesta painotuksesta, jossa kirkon koko olemus ja olemassaolo on Pyhän Hengen työtä. Parhaillaan Veli-Matti Kärkkäinen haastaa luterilaista identiteettiä avaamaan ovensa laajempaan tulkintaan luterilaisuudesta, jotta se voisi vastata tämän ajan haasteisiin. Kutakin puhetta käsitellään panelistien avulla, jotta yhteinen ajattelu laajenee. Sain eilen olla panelistina hyvin mielenkiintoisessa keskustelussa ja iloitsin myös siitä, että sain puhua luterilaisesta identiteetistä ja sen kulttuurisista prinsiipeistä Botswanan luterilaisessa kirkossa, jota itse olen tutkinut.


Tästäkin päivästä tulee erityisen kiinnostava, siitä näyttää professori Veli-Matti Kärkkäinen pitävän hyvän huolen.

 

25.10. 2019 Addis Abebasta

 

Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen  Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.