SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Luterilaisen maailmanliiton (LML) Euroopan alueiden kokous Suomessa

 

LML:n neuvoston jäsenet ja neuvonantajat Pohjois-, Itä- ja Länsi-Euroopasta kokoontuvat yhteiseen kokoukseen ortodoksisessa kulttuurikeskus Sofiassa Vuosaaressa 30.9.–2.10.2013. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustaja neuvostossa on kehitysyhteistyöpäällikkö Maria Immonen; neuvonantajana toimii piispa Matti Repo.

 

Kokoukseen ottavat osaa myös LML:n pohjoisen alueen varapresidentti, Norjan kirkon johtava piispa Helga Haugland Byfuglien ja itäisen Euroopan alueen varapresidentti, Unkarin luterilaisen kirkon piispa Tamas Fabiny. Suomesta puheenvuoron käyttävät piispa Matti Repo sekä Suomen Ekumeenisen Neuvoston pj. piispa Teemu Sippo, jotka esittelevät luterilais-katolisen dialogidokumentin Vastakkainasettelusta yhteyteen () merkitystä Suomen kirkoille. Julkaisu tähtää reformaation 500-vuotismerkkivuoden ekumeeniseen muistamiseen.

 

Kokouksen asialistalla on LMN:n neuvoston kokouksessa kesäkuussa esillä olleiden asioiden vieminen eteenpäin eurooppalaisella tasolla. Luterilais-katolisen dokumentin lisäksi esillä on reformaation merkkivuoden viettäminen tämän päivän yhteiskunnallisten haasteiden valossa sekä Euroopan alueiden kirkkojen välisten yhteyksien vahvistaminen. Itäisen Euroopan pienille luterilaisille vähemmistökirkoille yleiseurooppalaiset kontaktit ovat erityisen tärkeitä.

 

Keskusteltavana on myös dokumentti jonka tarkoitus on hoitaa ja vahvistaa luterilaisten kirkkojen yhteisöä etenkin seksuaalietiikan alueella ilmenevistä jännitteistä huolimatta. Käsitellään myös kirkkoliiton toimintaohjetta sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.

 

Luther-puutarha Wittenbergiin 

 

Luterilaisen maailmanliiton yhteisiä hankkeita vuoden 2017 viettoa ajatellen on tässä vaiheessa kaksi: ensinnäkin ekumeeninen Luther-puutarha Wittenbergissä, johon on tavoitteena saada istutettua yhteensä 500 puuta – yksi jokaiselle vuodelle, joita muistellaan. Toinen yhteinen projekti on Unkarin luterilaisen kirkon alulle panema Luther-teemainen animaatiofilmi, jonka tuottamista myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko on osaltaan tukenut.

 

Lisätiedot:

Tomi Karttunen

teologisten asiain sihteeri

Kirkkohallituksen ulkoasiain osasto

, 050 5941 713Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.