SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Luterilaisia ja anglikaaneja lähentänyt julkilausuma 30 vuotta - Porvoon kirkkoyhteisön johtavat piispat kokoontuvat Tampereella

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun viisitoista eurooppalaista anglikaanista ja luterilaista kirkkoa laativat julkilausuman läheisen kirkollisen yhteyden ja yhteistyön pohjaksi. Asiakirja viimeisteltiin Järvenpäässä vuonna 1992 ja sen loppuhuipennukseksi vietettiin ehtoollista yhdessä Porvoon tuomiokirkossa.

Porvoon yhteinen julkilausuma ja siihen liittyvä Porvoon julistus hyväksyttiin jäsenkirkoissa ja allekirjoitettiin juhlavasti vuonna 1996. Sen perusteella toisen kirkon sakramentit ja virat tunnustetaan ja kunkin kirkon jäseniä pidetään saman kirkkoyhteisön jäseninä.

Tampereella yhteisten haasteiden äärellä

Näissä merkeissä yhteisön priimakset eli johtavat piispat kokoontuvat Tampereella 12.–13.10.2022. Kirkkoyhteisön luterilainen puheenjohtaja on Tampereen piispa Matti Repo ja anglikaaninen puheenjohtaja Dublinin arkkipiispa Michael Jackson. Kokouksen teemana on se, miten kirkkoyhteisön kirkot voivat vaalia ja kehittää yhteyttä ja keskinäistä vuorovaikutusta, jotta ne voisivat entistä paremmin palvella kirkon mission toteuttamista yhteisten haasteiden keskellä. Alustajina kuullaan esimerkiksi Yorkin arkkipiispaa Stephen Cottrellia, Ruotsin kirkon arkkipiispa Antje Jackelénia ja Norjan kirkon johtava piispaa Olav Fykse Tveitiä. Kokoukseen osallistuu myös arkkipiispa Tapio Luoma.

 

Yhteisön jäsenkirkkoina on Pohjoismaiden ja Baltian luterilaisia kirkkoja sekä Iso-Britannian ja Irlannin anglikaanisia kirkkoja sekä Iso-Britannian luterilainen kirkko ja anglikaaniset kirkot Espanjasta ja Portugalista.

 

Suomessa on hyvää ekumeenista yhteistyötä paikallisten  seurakuntien kesken. Esimerkiksi Tampereella tehtävään valtuutetut luterilaiset papit palvelevat osaltaan myös anglikaaneja. Anglikaanit puolestaan lisäävät englanninkielisen jumalanpalveluselämän tarjontaa. Anglikaanisia jumalanpalveluksia on Suomessa myös arabian ja urdun kielillä. Tampereen ev.-lut. hiippakunnalla on varsin vilkas ystävyyshiippakuntasuhde Manchesterin anglikaaniseen hiippakuntaan Englannissa.

 

Lisätietoja: 

 

Tomi Karttunen, johtava asiantuntija, ev.-lut. Kirkkohallitus, , p. 050 594 1713

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.