SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Maailman pakolaispäivä 20.6.2021 - Rukouksia seurakuntien tilaisuuksiin

Kuva: kalhh Pixabaystä


Armollinen Jumala, tuomme eteesi kaikki oman seurakuntamme alueella asuvat kiintiöpakolaisina ja turvapaikanhakijoina tulleet. Sinä näet ne syyt, miksi he ovat joutuneet jättämään kotinsa ja etsimään suojaa muualta. Rukoilemme jokaisen heidän puolesta. Anna heidän löytää paikkansa Suomessa ja meidän asuinyhteisössämme ja seurakunnassamme. 

Ev.-lut. Kirkkohallitus, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto ovat yhteistyössä vuonna 2020 valmistaneet rukouksia, joita voit hyödyntää seurakuntasi jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa. Rukoukset ovat käyttökelpoisia myös muissa yhteyksissä, kun seurakunta haluaa muistaa pakolaisia. 

Rukouksista ensimmäinen painottuu laajoihin kysymyksiin, keskimmäinen Suomen tilanteeseen ja viimeisessä tuodaan Jumalan eteen pakolaiskohtaloita, joiden edestä toivomme rukousta. Heidän joukkoonsa voit liittää myös omasta seurakunnastasi nousevat esirukouspyynnöt.

Voit käyttää rukouksia sellaisenaan tai ottaa niistä sopivanmittaisia osia käyttöösi. Rukoukseen kannattaa liittää myös esirukousta oman seurakunnan alueen pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden puolesta sekä mahdollisesti myös niiden, jotka ovat muuttaneet muualle Suomea tai joutuneet lähtemään maasta pois.
Jokaisella ihmisellä on, Jumalan kuvana, oikeus ihmisarvoiseen elämään. Tähän kuuluu oikeustoimeentuloon, ammattiin tai taitoon, jolla voi elättää itsensä ja perheensä. Lisäksi siihen kuuluu
myös oikeus koulutukseen, koulunkäyntiin ja ammatin oppimiseen. Jotta tämä toteutuisi, tulisi
myös ihmisen oikeus rauhaan ja väkivallattomuuteen toteutua.Rukoukset pdf-tiedostona:

esirukous_maailman_pakolaispaiva_2020.pdf

Mikä on maailman pakolaispäivä? 
Kansainvälistä YK:n pakolaispäivää vietetään 20.6.  Pakolaispäivän vieton perinne on jo pitkä, mutta eri puolilla sitä on vietetty eri aikaan. Vuonna 2000 YK yhdisti eri perinteet ja otti käyttöön Afrikan pakolaisten päivänä tunnetun kesäkuun 20. päivän. (englanniksi)


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.