SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Maailman pakolaispäivä: Euroopan rajoilla henkensä menettäneiden pakolaisten muistoksi


Kesäkuun 20. vietetään YK:n julistamaa Maailman pakolaispäivää. Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio  (CCME) ja Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK) kutsuvat jälleen jäsenistöään viettämään päivää seurakunnissa saman viikon jumalanpalveluksissa ja tapaamisissa . Kutsukirje ja faktatietoja tilanteesta tässä alla. Suomen Ekumeeninen  Neuvosto, Kirkon Ulkomaanapu ja ev.-lut. Kirkkohallitus ovat joitakin vuosia sitten laatineet rukouksia päivän viettämistä silmällä pitäen suomeksi. Tutustu niihin:

Arvoisat kirkon johtajat, rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, rakkaat ystävät,tänä pääsiäisen ja helluntain välisenä aikana, joka on täynnä toivoa ja valoa, joka on tarkoitettu koko ihmiskunnalle, olemme jälleen syvästi surullisia siitä, että tuhansien veljiemme ja sisariemme kärsimys, toivottomuus ja kuolema jatkuu Euroopan unionin ja laajemmin Euroopan ulkorajoilla.

Ottaen huomioon tämän todellisuuden ja jatkaen aiempien vuosien perinnettä vetoamme kirkkoihin kaikkialla Euroopassa, jotta ne muistaisivat maailman pakolaispäivänä (20. kesäkuuta 2023) Välimerellä henkensä menettäneitä ihmisiä. Rohkaisemme kirkkoja järjestämään jumalanpalveluksia, rukouksia ja muistotilaisuuksia 25. kesäkuuta 2023, sunnuntaina EKK:n Tallinnassa pidettävän yleiskokouksen ja CCME:n "virtuaalisen" yleiskokouksen jälkeisenä sunnuntaina. Joillekin muistotilaisuudet muina päivinä tai tilaisuuksina vuoden aikana ovat muodostuneet perinteeksi.

Vetoomuksemme tehdään aikana, jolloin sota raivoaa Ukrainassa. Ukrainan sodan välittömät seuraukset jatkuvat ja pakottavat edelleen ihmisiä pakenemaan. Vaikka Ukrainan pakolaisuus on edelleen kauhea muistutus sodan kauheudesta, Ukrainasta pakenevien vastaanottaminen, ei vähiten kirkkojen toimesta, on antanut useita vaikuttavia, hyviä esimerkkejä. Ukrainalaisten helpotettu pääsy EU:hun ja muihin maihin on osoittanut, että rajojen ei tarvitse olla hengenvaarallisia pakeneville.

Tarjoamme myös resursseja, joita voidaan käyttää jumalanpalvelusmateriaalina tai esirukouksina jumalanpalveluksen aikana. Vuonna 2018 päivitimme nämä materiaalit, jotka alun perin tuotettiin yhdessä Saksan kirkkojen ekumeenisen turvapaikka-asioiden komitean kanssa, jota Berliinin, Brandenburgin ja Sleesian Oberlausitzin evankeliset kirkot ja Saksan protestanttinen kirkko (EKD) tukivat. Materiaalit ovat saatavilla englanniksi ja saksaksi, ja ne voi ladata osoitteesta

Kirkkoina ja kristittyinä meidän kutsumuksemme on olla ylösnousemuksen todistajia ja palvelijoita sekä uuden elämän edistäjiä oikeudenmukaisuudessa ja rauhassa kaikille etnisyydestä, kansallisuudesta tai uskonnosta riippumatta. Tiedämme, että olemme osa maailmanlaajuista kristittyjen yhteyttä muistellessamme yhdessä niitä, jotka kärsivät katastrofista omilla alueillaan, ja tarkastellessamme heidän siirtolaisuutensa syitä.

Muistakaamme Euroopan rajoilla kuolleita, niin dokumentoituja kuin dokumentoimattomia, ja jakakaamme surumme rukouksessa.

Olisimme kiitollisia, jos voisitte kertoa meille osoitteeseen toiminnastanne ja jakaa kehittämiänne resursseja.

Dr Jørgen Skov Sørensen
Pääsihteeri
Euroopan kirkkojen konferenssi

Dr Torsten Moritz
Pääsihteeri
Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio

FAKTATIETOJA

Seuraavat tiedot ja luvut kuvaavat taustaa EKK:n ja CCME:n yhteiselle kehotukselle kirkkoihin muistaa Välimerellä henkensä menettäneitä turvaan pyrkiviä henkilöitä.

- Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM)(1) mukaan noin 2 400 ihmistä menetti henkensä vuonna 2022 pelkästään Välimeren rajoilla. Määrä on lisääntynyt edellisiin vuosiin verrattuna, jolloin COVID-19 vähensi merkittävästi liikkuvuutta. Kuolemantapaukset Välimerellä jatkuvat, ja vähän tunnetut hätätilassa olevat paikat, kuten Valko-Venäjän ja EU:n raja ja (Englannin) kanaali , saivat viime vuonna enemmän huomiota kuolemantapausten lisääntyessä. Euroopan ulkopuoliset alueet, kuten Sahel, ovat edelleen suuri vaara monille Eurooppaan matkustaville.

- Vuodesta 2000 lähtien IOM:n ja muiden lähteiden mukaan yli 30 000 ihmistä on menettänyt henkensä matkalla Eurooppaan hukkumalla mereen tai jokiin tai tukehtumalla kontteihin kuorma-autoissa tai laivoissa. Kansainvälisillä vesillä tai Pohjois-Afrikan maiden vesillä olevien kohtalo on usein epäselvä, ja heidän määränsä kasvaa, kun EU:n jäsenvaltiot lähettävät veneitä takaisin Libyan vesille.

- Kuten aiempinakin vuosina, vuosina 2022-23 valtiot eivät ole ryhtyneet järjestelmällisesti etsintä- ja pelastustoimiin. Etsintä- ja pelastustehtävissä tai maarajoilla (2) tapahtuvassa avustustoiminnassa mukana olevien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tai pelastettujen itsensä kriminalisointi on edelleen ilmeistä ja kirkkojen suuri huolenaihe.

- Euroopan kirkot ovat vastanneet jatkuviin ihmishenkien menetyksiin Euroopan rajoilla ja Euroopassa tarjoamalla käytännön solidaarisuutta, mutta myös puolustamalla turvallisia ja laillisia tapoja, joilla pakolaiset ja siirtolaiset pääsevät Eurooppaan. Useiden maiden kirkot ovat konkreettisesti tarjoutuneet ottamaan vastaan merellä pelastettuja tai siirrettyjä henkilöitä, jotta poliittinen umpikuja saataisiin purettua ja maihinnousu mahdollistettua. Kirkot tukevat useissa paikoissa etsintä- ja pelastusaloitteita tai käynnistävät niitä. Kirkkojen kehitysyhteistyö- ja humanitaariset järjestöt pyrkivät lieventämään meneillään olevan kriisin seurauksia. Kirkot kuuluvat niiden joukkoon, jotka ovat järjestäneet laajaa kansalaisyhteiskunnan apua niille, jotka ovat joutuneet pakenemaan Ukrainan sisällä ja Ukrainasta.

- CCME käynnisti muutama vuosi sitten yhdessä kumppaneidensa kanssa Safe Passage -hankkeen. Näin on helpotettu kirkkojen välistä vaihtoa turvallista kulkua varten. Yhä useammat kirkot Euroopassa ovat käynnistäneet hankkeita, joilla tuetaan pakolaisten turvallista saapumista uudelleensijoittamisen, humanitaaristen viisumien/humanitaaristen käytävien ja muiden väylien kautta.
Yhä useammat kirkot Euroopassa ovat ryhtyneet toteuttamaan viisumikäytäviä/humanitaarisia käytäviä ja muita väyliä. Poliittisella tasolla EU lupasi joulukuussa 2019 lisätä uudelleensijoittamista vuoden 2020 jälkeen - lupaus, josta CCME muistutti jäsenvaltioita kesäkuussa 2023 (3). Vuodeksi 2023 luvattu määrä paikkoja on kuitenkin edelleen pettymys, sillä uudelleensijoittamista varten on luvattu alle 16 000 paikkaa (noin 13 000 humanitaarisen vastaanottopaikan lisäksi) (4)

- Budapestissa heinäkuussa 2013 pidetyssä EKK:n yleiskokouksessa kehotettiin kirkkoja "muistamaan niitä, jotka ovat kuolleet matkallaan kohti ihmisarvoista elämää Euroopassa, vuosittaisella rukouspäivällä". Viime vuosina monet kirkot ja seurakunnat eri puolilla Eurooppaa ovat noudattaneet tätä kehotusta ja järjestäneet muistotilaisuuksia ja rukoushetkiä 20. kesäkuuta, kansainvälisen pakolaispäivän aikaan.

Viitaukset:

(1) 

(2) See a recent statement by the UN s Office of the High Commissioner for Human rights OHCHR:

(3) 

(4) 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.