SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Maailman rukouspäivä 2022: Jumalanpalvelus

World Day Prayer (WDP)

WDP:n Englannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin komitean valmistelema aineisto

4. maaliskuuta 2022

"Minulla on omat suunnitelmani teitä varten"


Jumalanpalvelus

 

TIETOA JUMALANPALVELUKSESTA

Jeremian kirjan jae, joka meille annettiin, on toivontäyteinen jae, ja toivo on tämän jumalanpalveluksen kattava teema. Olemme käyttäneet kynttilöiden valoa toivon symbolisoimiseksi, ja lisäksi siemeniä.

Ajattelimme Jeremian kirjan tekstiä ja pakkosiirtolaisuudessa olevan Israelin kansan tilannetta heidän kaivatessaan saada palata kotimaahansa. Tämä sai meidät ajattelemaan erilaisia ”pakkosiirtolaisuuteen” joutumisen muotoja omissa maissamme. Annamme puheenvuoron kolmelle naisäänelle — Linalle, Natalielle ja Emilylle — jotka nimeävät joitakin nykyajan ”pakkosiirtolaisuuksia”: köyhyys, pelko ja eristäytyminen. Lina, Natalie ja Emily kertovat henkilökohtaisen todistuksensa siitä, kuinka Jumalan suunnitelmat heitä varten ovat toteutuneet odottamattomilla tavoilla — suunnitelmat, jotka ovat tuoneet vapautta, oikeudenmukaisuutta ja Jumalan rauhaa.

 

Jumalan suunnitelmat Juudan kansaa varten eivät olleet suunnitelmia, joita kansa odotti tai tavoitteli, mutta niiden oli määrä antaa heille toivoa tulevaisuudesta, jota he eivät tuolla hetkellä kyenneet näkemään.

Halusimme, että jumalanpalveluksessa siirrytään ”pimeydestä valoon” — kielteisistä paikoista myönteiseen toivoon, jonka löydämme Jumalasta ja Jumalan suunnitelmista meitä varten. Olemme käyttäneet kynttilöitä pimeyden läpi loistavan valon symboleina ja siemeniä Jumalan toivon symboleina. Jumalanpalveluksen aikana sytytetään seitsemän kynttilää — yksi jokaista Maailman rukouspäiväperheen seitsemää aluetta kohden.

 

Kirjoitusryhmämme jäsen Lucy Hole on erityisesti tätä jumalanpalvelusta varten kirjoittanut laulun ”Surely I know the plans I have for you”. Olemme myös antaneet ehdotuksia kappaleista, joita voidaan käyttää jumalanpalveluksen muissa osioissa. Kohdissa, joissa mitään lauluehdotuksia ei ole annettu, valitkaa itse jokin seurakunnallenne tuttu laulu. Ohjelmasta löytyy roolit kolmelle johtajalle ja kahdelle lukijalle. Lukijat lukevat Raamatun tekstit. Johtaja 1 lukee selitykset, johtaja 2 rukoukset, johtaja 3 pohdinta- ja toimintaosuudet.

 

Olemme sisällyttäneet ohjelmaan walesinkielisen Herran rukouksen.

Raamatun tekstit on otettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon vuonna 1992 käyttöön ottamasta Raamatun suomennoksesta. Raamatun suomennoksen tekijänoikeudet omistaa Kirkon keskusrahasto. Käytetty luvalla.

 

SANA JUMALASTA, JOKA ON MEIDÄN ÄITIMME JA ISÄMME

Jumala on ymmärryksemme ulottumattomissa. Opimme tuntemaan Jumalaa hieman paremmin Raamatun monenlaisten kuvausten avulla. Nämä kuvaukset tarjoavat usein vastakkaisia kielikuvia, jopa saman jakeen sisällä. Esimerkiksi: Jesaja 40:10–11 tarjoaa kaksi vastakkaista kuvaa Jumalasta — ensin mahtavana soturina, sitten hellänä paimenena. On tärkeää käsitellä näitä kuvia Jumalasta samaan aikaan, jotta meillä olisi tasapainoinen kieli, jolla puhumme hänestä. Pyrkiessämme tähän löydämme Raamatusta sekä maskuliinisia että feminiinisiä kuvauksia Jumalasta. Jumala ei ole sukupuolisidonnainen, mutta kun puhumme Jumalasta, käytämme kieltä, joka havainnollistaa ominaisuuksia, joita usein pidetään erityisesti äidillisinä tai isällisinä. Job 38:28–29 kuvailee molempia puolia rinnakkain, joten niitä yhdessä tulisi pitää laajempana kuvana Jumalasta. Pelkän maskuliinisen kielen käyttäminen Jumalasta puhumiseen ei ole siis raamatullista, ja sellaisella menetetään se monipuolinen kuva Jumalasta, jonka löydämme Raamatun sivuilta.

 

Käytämme tässä jumalanpalveluksessa ilmausta "Jumala meidän Äitimme ja Isämme", ei siksi, että tarkoituksenamme olisi provosoida, vaan vain kiinnittääksemme huomiota laajempaan kuvaan Jumalasta ja yrittääksemme ottaa pienen askeleen kohti Jumalan ymmärtämistä sukupuolen ulkopuolella. Vältämme myös käyttämästä mies- tai naispronomineja (engl. he/she), ja puhumme Jumalasta vain Jumalana. Maailman rukouspäivä on naisjohtoinen liike, ja kenties tuomalla jonkinlaisen tasapainon pääosin maskuliiniseen näkemykseen Jumalasta voimme kannustaa naisia ja miehiä olemaan avoimia uusille ja syvemmille kokemuksille rakkaudesta, jota Jumalalla on koko luomakuntaa kohtaan. Ainoat kohdat (alkuperäisessä englanninkielisessä) jumalanpalveluksessa, joissa olemme käyttäneet mieheen viittaavaa hän-pronominia (engl. he), ovat Linan ja Emilyn todistuksissa, joissa olemme säilyttäneet juuri ne sanat, joita he itse käyttivät.

 

TUNNUSTUS

Kautta historian kansakunnat ovat valloittaneet muita kansoja ja perustaneet imperiumeja, jotka ovat ulottuneet yli koko tunnetun maailman. Britannia oli yksi näistä valloittavista kansakunnista. Kun katsomme taaksepäin, ymmärrämme, että itsekkyytemme ja muita kohtaan tuntemamme välinpitämättömyyden vuoksi aiheutimme kärsimystä sisarillemme ja veljillemme muissa maissa. Meistä tuntuu tärkeältä tunnustaa tämä tosiasia jumalanpalveluksen aikana ja siksi olemme sisällyttäneet ohjelmaan erityisen tunnustusrukouksen.

 

Kutsumme kaikki, jotka kantavat tällaista brittiläistä perintöä, sekä kaikki muihin kansakuntiin kuuluvat, joilla on samanlaista historiaa taustalla kuin meillä, osallistumaan tähän tunnustusrukoukseen.

Ymmärrämme, että tällä rukouksella ei ehkä ole samaa merkitystä maailmanlaajuiselle yhteisölle, varsinkaan niille, jotka kärsivät kolonisaation vaikutuksista. Voitte vapaasti mukauttaa tätä rukousta tai jättää sen pois, jos sillä ei ole kaikupohjaa teidän maassanne.

 

VALMISTELU

Tilaan, jossa jumalanpalvelus pidetään, tulisi sijoittaa pöytä näkyvälle ja helposti saavutettavalle paikalle.

Pöytä tulisi peittää sinisellä kankaalla (joka symboloi saartemme ympärillä olevaa merta), jonka päälle asetetaan vihreitä elementtejä kuvaamaan maata ja harmaita/ruskeita elementtejä kuvaamaan kaupunkeja.

Pöydälle on sijoitettu Raamattu, joka on avoinna Jeremian kirjan 29. luvun ja 11. jakeen kohdalta, sekä seitsemän kynttilää. Jumalanpalveluksen eri kohdissa kynttilät sytytetään.

Pöydän keskelle voidaan sijoittaa maapallo tai maailmankartta, jota ympäröivät eriväriset paperihahmot (jotka symboloivat monimuotoisuuttamme). Lisäksi lähelle voidaan asettaa Englannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin symboleita ja kuvia. Katso ”Taustatietoja maista” -tekstistä esimerkkejä.

 

POHDINTA/REAGOIVA TOIMINTA

Tämä voidaan tehdä usealla tavalla. Ihmisille voidaan antaa pahvikortit/paperia, johon he voivat kirjoittaa ajatuksiaan taukojen aikana. He voivat jakaa ajatuksiaan vieressään istuvan henkilön kanssa tai he voivat yksinkertaisesti ajatella ja rukoilla hiljaa mielessään. On tärkeää antaa ihmisille taukojen aikana riittävästi aikaa ajatella.

 

ENNEN JUMALANPALVELUSTA

Anna jokaiselle osallistujalle siemen tai pieni paketti siemeniä heidän saapuessaan paikalle.

                                                                                      

 

 

 

JUMALANPALVELUS

ALKURUKOUS

Lukija 1: Alussa, kun Jumala loi taivaan ja maan, Jumala sanoi: ”Tulkoon valo!”

Kynttilä sytytetään ja sanomme yhdessä:

Kaikki:                                 Jumala, meidän Äitimme ja Isämme.

Sytytämme toivon kynttilän juhliaksemme kaiken kansasi kanssa samalla, kun katselemme ja odotamme suunnitelmiesi ja lupaustesi täyttymistä.

 

Lukija 1:          Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. 

                                           

Kaikki:                                Toivon Jumala,                                       

                                            Kiireemme keskellä, anna meidän löytää tilaa  

                                            nähdä sinun työsi elämässämme ja maailmassamme.

                                            Anna meidän olla ihmisiä, jotka säteilevät toivoasi,

                                            kun tänään juhlien palvomme sinua. Aamen.


(Tauko – pohdintahetki)


TERVETULOTOIVOTUS/TERVEHDYS

Johtaja 1:        Tervetuloa Maailman rukouspäivään, jota juhlitaan tänään ympäri maailmaa seitsemällä alueella. Tämä näkyy jumalanpalveluksessamme tänään meidän sytyttäessämme seitsemän kynttilää.

Mitä lämpimimmät tervehdykset Englannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin naisilta: kolme maata, jotka ovat osa Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Yhdessä Skotlannin kanssa ne tunnetaan yhteisnimellä Britteinsaaret, jotka sijaitsevat Luoteis-Euroopassa.

Iloitsemme siitä, että vaikka heillä on monia yhteisiä asioita, he ovat monipuolinen kansa. Vuosien saatossa Britteinsaaret ovat toivottaneet kaikkialta maailmasta tervetulleiksi ihmisiä, joista jotkut ovat itse päättäneet tulla ja toiset ovat pakolaisia, jotka ovat joutuneet pakenemaan vainoa omassa maassaan. Nykyään maa on monikansallinen, monikulttuurinen ja moniuskontoinen yhteiskunta. Englanti, Wales ja Pohjois-Irlanti ovat ylpeitä moni-ilmeisyydestään ja halukkaita säilyttämään kieli- ja kulttuurierot, ja tästä iloitsemme yhdessä heidän kanssaan.

Iloitsemme siitä vaihtelevasta luonnonkauneudesta, jota Britteinsaarilla esiintyy: sen vuorista ja rosoisista nummimaista, sen hedelmällisistä pelloista ja laidunalueista, sen kumpuilevista kukkuloista ja laaksoista, sen upeista rannikkomaisemista ja sen pienistä saarista.

Tämän päivän jumalanpalveluksemme teemana on Jumalan lupaus, joka löytyy Jeremian kirjasta: ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten”. Keskittyen vapauteen, anteeksiantoon, oikeudenmukaisuuteen ja Jumalan rauhaan, katsokaamme, kuinka tämä lupaus voi olla merkki toivosta kaikille ihmisille.

 

LAULU 1:       YLISTYSLAULU

 

Johtaja 1:        Profeetta Jeremia eli noin 600 vuotta ennen Kristuksen syntymää suuren poliittisen kriisin vallitessa.  Babylonialaiset olivat hyökänneet eteläiseen Juudan valtakuntaan ja monet Juudan asukkaista oli viety Jerusalemista pakkosiirtolaisuuteen. Ihmiset olivat menettäneet maan, jonka he uskoivat Jumalan antaneen heille, ja he kaipasivat takaisin, mutta tulevaisuus näytti synkältä. Valitsemamme teksti on osa Jeremian lähettämää kirjettä, jossa hän esittää Jumalan suunnitelman pakkosiirtolaisia varten: heidän on pysyttävä siellä, missä he ovat, ja rakennettava itselleen uusi elämä tuossa vieraassa maassa.

 

RAAMATUN LUKEMINEN – Jeremia 29:1–14

Lukija 2:          Profeetta Jeremia lähetti Jerusalemista kirjeen vielä elossa oleville pakkosiirtolaisten vanhimmille sekä papeille, profeetoille ja koko sille kansalle, jonka Nebukadnessar oli vienyt Jerusalemista Babyloniaan. Tämän kirjeen hän kirjoitti sen jälkeen, kun kuningas Jekonja, kuninkaan äiti, hovin virkamiehet, Juudan ja Jerusalemin päämiehet sekä sepät ja kirvesmiehet olivat joutuneet lähtemään Jerusalemista. (Jeremia 29:1–2)


Lukija 1:          Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on siirtänyt Jerusalemista Babyloniaan: Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan! Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä! Ottakaa itsellenne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttäriä! Ottakaa pojillennekin vaimot ja naittakaa tyttärenne, että he saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää vähentykö! Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Älkää antako keskuudessanne olevien profeettojen ja ennustajien pettää itseänne! Älkää uskoko unia, joita he teille kertovat. Silkkaa valhetta he julistavat teille minun nimissäni, en minä ole heitä lähettänyt, sanoo Herra. (Jeremia 29:4–9)


Lukija 2:          Näin sanoo Herra: Kun Babylonian seitsemänkymmentä vuotta ovat kuluneet, minä otan teidät jälleen huomaani. Minä täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin omaan maahanne. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte, ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikkien kansojen seasta, kaikkialta, minne olen teidät karkottanut. Minä tuon teidät takaisin siihen paikkaan, mistä minä vein teidät pakkosiirtolaisuuteen. (Jeremia 29:10–14)


LAULU 2:         Englanninkielinen laulu ”For surely I know the plans” (lauletaan kahdesti) Sanat ja sävel: Lucy Hole. Laulu on sävelletty erityisesti vuoden 2022 WDP EWNI -ohjelmaa varten, ©WDPIC. Käytetään luvalla. Laulun sanoissa toistuu Jeremian kirjan 29. luvun, jakeen 11 ajatukset.

”For surely I know the plans I have for you.

The Lord said:

Surely I know the plans I have for you.

Plans for your welfare, plans to not harm you,

And to give you hope again.

For surely I know the plans I have for you.

                   

Toinen kynttilä sytytetään ja me sanomme yhdessä:

 Kaikki:                                Jumala, meidän Äitimme ja Isämme.

Sytytämme toivon kynttilän juhliaksemme kaiken kansasi kanssa samalla, kun katselemme ja odotamme suunnitelmiesi ja lupaustesi täyttymistä.

 

TUNNUSTUSRUKOUKSET

Johtaja 1:        Jumala käski Juudan kansaa huolehtimaan paikasta, johon heidät oli karkotettu, ja kansasta, jonka pariin heidän piti asettua. Usein me laiminlyömme tehtävämme välittää Jumalan maailmasta ja hänen luomistaan ihmisistä. Tuokaamme tällaiset epäonnistumisen hetkemme Jumalan eteen ja pyytäkäämme hänen anteeksiantoaan.

Johtaja 2:        Armollinen Jumala, tulemme luoksesi tunnustaen syntimme.

Olemme tietoisia siitä, että suuri osa sisartemme ja veljiemme kärsimyksistä ympäri maailmaa on seurausta siirtomaamenneisyydestämme. Tunnustamme tämän ja olemme pahoillamme siitä, että maana olemme usein asettaneet itsemme etusijalle muiden kustannuksella.

Hiljaisuus

Johtaja 2:        Armollinen Jumala, anna meille anteeksi.

Kaikki:             Jumala, anna meille armossasi anteeksi.                 

Ajattelemme kaunista maailmaasi ja sitä, kuinka olemme pitäneet sitä itsestäänselvyytenä ja tuhlanneet sen resursseja.                   

Hiljaisuus

Johtaja 2:      Antelias Jumala, anna meille anteeksi.

Kaikki:                                Jumala, anna meille anteeksi armossasi.                                         

Hiljaisuus

Johtaja 2:        Kanssasisaremme ja -veljemme huutavat sinun puoleesi; emme ole onnistuneet rakastamaan heitä hyvin. Me emme ole rakastaneet lähimmäistämme, kuten sinä opetit meitä. Joskus emme ole rakastaneet edes itseämme.

Hiljaisuus

Johtaja 2:        Myötätuntoinen Jumala, anna meille anteeksi.

Kaikki:             Jumala, anna meille anteeksi armossasi.                 

Hiljaisuus

Kaikki:             Jumala auta meitä armossasi toimimaan parannuskutsusi mukaan.                

                        Hiljaisuus

Johtaja 2:      Jeesus, kiitos, että uhrisi kautta me saamme anteeksi.

Pyhä Henki, muuta sydämemme ja mielemme, jotta voisimme elää ja rakastaa niin kuin Jeesus näytti meille.

Kaikki:                                 Aamen.                              

Pitäkää tauko pohdintaa varten.


NAISTEN ÄÄNET

Johtaja 1:        Jeremian ajan ihmiset löysivät itsensä paikasta, jossa he eivät halunneet olla: poissa kotimaastaan ja irrotettuina omasta kulttuuristaan, jumalanpalveluksestaan ja kodeistaan.

Britteinsaarille on asettunut monia ihmisiä, jotka ovat joutuneet pakenemaan omasta kotimaastaan ja kulttuuristaan. Tuossa vaurauden maassa on niitäkin, jotka ovat köyhiä. Ja tungokseen asti ihmisiä täynnä olevien kaupunkien keskellä monet ovat yksinäisiä. Miten voimme kertoa kaikkien heidän tarinansa? Emme me voikaan. Voimme kuitenkin kuulla joidenkin ääniä, jotka kehottavat meitä kuuntelemaan, mitä tarkoittaa tuntea itsensä syrjäytyneeksi Englannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa.

Mitä siis tarkoittaa tuntea itsensä ulkopuoliseksi Englannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa?

Heti kolme naista, jotka istuvat eri puolilla jumalanpalveluspaikan reunamia, nousevat ylös ja antavat kuuluvalla äänellä vastaukset tähän kysymykseen.

Lina:                Elämistä köyhyydessä, säännöllisesti aterian jättämistä väliin, jotta lasteni ei tarvitsisi nähdä nälkää.

Natalie:           Elämistä pelossa, koska kumppanini pahoinpitelee minua fyysisesti, emotionaalisesti ja seksuaalisesti.

 Emily:             Elämistä yksinäisyydessä ja eristyneisyydessä minun ikäni, vammaisuuteni, etnisen alkuperäni tai seksuaalisuuteni vuoksi.

 

 LAULU 3:        ”Longing for light”. Sanat ja sävel Bernadette Farrell © 1993, 2000, Bernadette Farrell, julkaisija OCP. Kaikki oikeudet pidätetään.

Laulun aikana Lina, Natalie ja Emily kävelevät pöydän luo. Kun laulu on loppuu, he sytyttävät kolmannen kynttilän ja sanovat yhdessä:

Lina, Natalie ja Emily:                             

Jumala, meidän Äitimme ja Isämme.

Sytytämme toivon kynttilän juhliaksemme kaiken kansasi kanssa samalla, kun katselemme ja odotamme suunnitelmiesi ja lupaustesi täyttymistä.

 

TODISTUKSIA TOIVOSTA

Johtaja 1:        Elämässämme on aikoja, jolloin joudumme tilanteisiin, joissa emme halua olla. Joskus Babyloniaan joutuneiden pakkosiirtolaisten tavoin emme näe tietä eteenpäin ja kaipaamme Jumalan väliintuloa. Kun Jumala sitten puuttuu tilanteeseen, se tapahtuu usein tavoilla, joita emme olisi koskaan voineet kuvitella tai odottaa.

Kuuntele kolmen naisen tosielämän kertomukset, he joutuivat elämään vaikeissa tilanteissa. Kuuntele, kuinka Jumalan suunnitelmat heitä varten ovat siunanneet heitä odottamattomilla tavoilla.

 

LINAN TARINA

Nimeni on Lina ja olen auttanut poikaani kasvattamaan neljä pojanpoikaani sen jälkeen, kun heidän äitinsä jätti heidät. Poikani kamppailee mielenterveysongelmien kanssa eikä voi työskennellä, joten rahaa on käytettävissä vain hyvin vähän edes heidän perustarpeisiinsa. Oli aikoja, jolloin olin itsekin syömättä ostaakseni pojalleni ja lastenlapsilleni ruokaa.

Viisi vuotta sitten lapsenlapseni osallistuivat tapahtumaan paikallisseurakunnassani, jossa heidät toivotettiin lämpimästi tervetulleiksi. Siitä lähtien tuo seurakunta on ollut meille kuin laajempi perheemme. He auttavat meitä säännöllisesti ruokapankin ruokalahjoituksin ja ovat auttaneet perheen vaatehankintojen ja lomien kustannuksissa. Yksi seurakunnan jäsen on eläkkeellä oleva opettaja. Hän auttoi lapsenlapsia heidän kotitehtävissään keskiviikkoiltaisin. Tämän seurakunnan rakkauden kautta olemme löytäneet turvallisen paikan ja ihmisiä, jotka rakastavat meitä eivätkä tuota meille pettymystä. Kiitän Jumalaa tavasta, jolla hän on paikallisseurakuntani kautta edennyt suunnitelmissaan siunata meitä, antaakseen meille toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. 

Lina sytyttää neljännen kynttilän.

 Musiikkina soitetaan kerran "For surely I know the plans” -laulun sävel samalla, kun sanomme yhdessä:

                                            Jumala, meidän Äitimme ja Isämme.

Sytytämme toivon kynttilän juhliaksemme kaiken kansasi kanssa samalla, kun katselemme ja odotamme suunnitelmiesi ja lupaustesi täyttymistä.

 

NATALIEN TARINA

Ei se aina tunnu pelolta, kun olen hänen kanssaan. Enimmäkseen tunnen oloni levottomaksi, kuin kävelisin munankuorten päällä. Olen epävarma siitä, mitä hän aikoo aina seuraavaksi tehdä tai mihin hän aikoo minua pakottaa. Hänen välinpitämättömyytensä minua kohtaan satuttaa. Hänen epäystävällisyytensä raastaa minua sisältä. Hänen uhkauksensa tekevät minusta vainoharhaisen. Jumala on ase, jolla hän hallitsee minua. Olen vain kuori siitä, mikä olin ennen.

Kun olin raskaana, hän satutti minua niin pahasti, että vauva syntyi ennen aikojaan. Päivinä, jotka vietin sairaalassa tietämättä, jäisikö lapseni henkiin vai ei, Jumala puhui minulle: ”Lakkaa rukoilemasta, että lapsesi saisi elää. Rukoile sen sijaan, että minun tahtoni toteutuisi.” Sanoin ”kyllä” Jumalalle, joka tarjoutui olemaan vain läsnä ilman minkäänlaisia lupauksia siitä, että kaikki tulisi olemaan hyvin. Ja silti....

.... lapseni on nyt 13-vuotias, onnellinen ja terve. Elämässäni on ollut enemmän iloa ja kauneutta kuin koskaan luulin mahdolliseksi, ja olen vapaa miehestä, joka pahoinpiteli minua niin hirvittävällä tavalla. Enää en pelkää; Jumalalla on hyviä suunnitelmia minua varten.

Natalie sytyttää viidennen kynttilän.

Musiikkina soitetaan kerran "For surely I know the plans” -laulun sävel samalla, kun sanomme yhdessä:

                                            Jumala, meidän Äitimme ja Isämme.

Sytytämme toivon kynttilän juhliaksemme kaiken kansasi kanssa samalla, kun katselemme ja odotamme suunnitelmiesi ja lupaustesi täyttymistä.

 

EMILYN TARINA

Minulla oli suunnitelmia elämäni varalle. Menisin yliopistoon ja minusta tulisi opettaja. Mutta kun olin 16-vuotias, minulla havaittiin aivokasvaimia ja tarvitsin monta leikkausta. Yksi leikkauksista pelasti henkeni, mutta menetin siinä kuuloni. Olin kauhuissani hiljaisuuden maailmassani. Kaikki haaveet urasta kasvatusalalla kaikkosivat. Minun oli vaikea ymmärtää, mitä ihmiset sanoivat minulle, kun katselin heidän huuliensa liikkumista. Myös viittomakielen ymmärtäminen oli minulle vaikeaa. Tunsin olevani kuulevien maailman ja kuurojen maailman välissä sopimatta kumpaankaan. Minusta tuli hyvin eristäytynyt ja vetäytyvä. Halusin päättää elämäni, mutta Jumalalla oli muita suunnitelmia. Kun vähitellen hyväksyin sen, etteivät suunnitelmani voineet toteutua, pyysin Jumalaa käyttämään elämääni hänen kunniakseen, ja hän alkoi näyttää minulle suunnitelmiaan. Hän halusi minun käyttävän omaa tarinaani hänen kunniakseen. Hän tietää omat suunnitelmansa minua varten, ja olen oppinut, ettei minun tarvitse niitä tietää. Minun täytyy vain luottaa häneen. Olen nyt kehittynyt huulilta lukemisessa ja viittomakielessä, vaikka minun on edelleen joskus vaikea ymmärtää, mitä ihmiset sanovat. Tiedän kuitenkin, että käynpä läpi millaisia asioita tahansa, Jumala kuiskaa rauhaansa ja rakkauttaan sydämeeni. Eikä minun tarvitse kyetä kuulla tunteakseni hänen kuiskaustaan.

Emily sytyttää kuudennen kynttilän

Musiikkina soitetaan kerran "For surely I know the plans” -laulun sävel samalla, kun sanomme yhdessä:

 Jumala, meidän Äitimme ja Isämme.

Sytytämme toivon kynttilän juhliaksemme kaiken kansasi kanssa samalla, kun katselemme ja odotamme suunnitelmiesi ja lupaustesi täyttymistä.

 

Lyhyt tauko pohdintaa varten

Lukija 1:        Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon.

Lukija 2:          Jeesus sanoi: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” (Joh. 8:12)

Johtaja 1:        Jumalan lupaukset vapaudesta, anteeksiannosta, oikeudenmukaisuudesta ja rauhasta täyttyvät Jeesuksessa. Hän on elämää antava valo, jota syvinkään pimeys ei voi sammuttaa. Jeesuksen kautta me voimme tulla lähelle Jumalaa ja nähdä Jumalan suunnitelmat meitä varten.

 

KIITOSRUKOUS

Johtaja 2:      Menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden Jumala,

kiitämme sinua siitä, että rakastat meitä uskollisesti ja ainutlaatuisesti.

Rakastit meitä ennen kuin tiesimme sinusta mitään.

Sinä välität meistä elämämme jokaisena hetkenä.

Sinä tiedät syvimmät ajatuksemme, suurimmat toiveemme ja suurimmat pelkomme.

Tiedät meidän parhaat ja huonoimmat puolemme, ja silti rakastat meitä.

Kiitos, ettet koskaan irrota otettasi meistä.

                                            Kiitos niistä suunnitelmista ja lupauksista, joita olet varannut meille.

                                            Ne antavat meille toivoa tähän päivään ja huomiseen.

                                            Menneisyytemme, nykyisyytemme ja tulevaisuutemme Jumala,

                                            ota vastaan kiitoksemme ja ylistyksemme,

                                            jota tarjoamme Jeesuksen nimessä.

Kaikki:                                 Aamen          .                                          

LAULU 4:       KIITOSLAULU

 

POHDINTA/REAGOIVA TOIMINTA

Johtaja 3:        Kun käymme pohtimaan Jumalan Juudan kansalle antamaa lupausta, voit jokaisen tauon kohdalla vapaasti kirjoittaa tai piirtää ajatuksiasi — tai yksinkertaisesti ajatella hiljaa mielessäsi.

"Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä." (Jer. 29:11, 12.)

Kun tulitte sisään, teille annettiin paketti siemeniä (tai siemen).

Siemen on täynnä potentiaalia ja toivoa.

Pidä siementä kädelläsi ja mieti.

Mitä Jumala kenties puhuu sinulle?

Mitä toivoa Jumalalla on varattuna sinulle ja sinun tulevaisuudellesi?

Pysähdy ajattelemaan ja kirjoittamaan tai piirtämään ajatuksesi.

Rukoilemme sen puolesta, mitä sydämissämme on...

Hiljaisuus, jota käytetään henkilökohtaiseen rukoukseen

Johtaja 3:      Mikä estää sinua kuulemasta Jumalan kutsua?

Tauko

Rukoilemme, että kuulisimme Jumalan äänen...

Hiljaisuus

Johtaja 3:      Siemenet tarvitsevat oikeat olosuhteet kasvaakseen.

Mihin toivon siemeniä pitää sinun elämässäsi istuttaa?

Tauko

Mihin toivon siemeniä pitää meidän yhteisössämme istuttaa?

Tauko

Mihin toivon siemeniä pitää meidän maassamme istuttaa?

Tauko

Kuinka näitä toivon siemeniä voidaan vaalia; meidän elämässämme, yhteisössämme, maassamme?

Tauko

Rukoilemme näiden paikkojen ja tilanteiden puolesta...

Hiljaisuus

Johtaja 3:        Ota nämä siemenet ja istuta ne muistutuksena Jumalan jatkuvasta rakkaudesta ja muistutuksena myös omista toiveistasi.

Seitsemäs kynttilä sytytetään, samalla kun sanomme yhdessä:

                                            Jumala, meidän Äitimme ja Isämme.

Sytytämme toivon kynttilän

ja osallistumme kaiken kansasi kanssa vastavuoroiseen rukoushetkeen herättääksemme henkiin ne suunnitelmat ja lupaukset, joita sinulla on meitä varten.

 

LAULU 5:         Englanninkielinen laulu ”For surely I know the plans” (lauletaan kahdesti) Sanat ja sävel: Lucy Hole. Laulu on sävelletty erityisesti vuoden 2022 WDP EWNI -ohjelmaa varten, ©WDPIC. Käytetään luvalla. Laulun sanoissa toistuu Jeremian kirjan 29. luvun, jakeen 11 ajatukset: ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.”

”For surely I know the plans I have for you.

The Lord said:

Surely I know the plans I have for you.

Plans for your welfare, plans to not harm you,

And to give you hope again.

For surely I know the plans I have for you.”

                                           

ESIRUKOUKSIA

Johtaja 2:      Rukoilkaamme:

Rukoilemme kaikkien nälkäisten puolesta, joilla ei ole riittävästi arvokkaaseen elämään; että he löytäisivät anteliaisuutta yhteisöissään.

Hiljaisuus

Johtaja 2:      Jumala, armossasi

Kaikki:                                 Kuule rukouksemme.                             

Johtaja 2:        Rukoilemme kaikkien jollakin tapaa hyväksikäytettyjen puolesta; niiden, joiden kodit tai opiskelu- tai työpaikat eivät ole turvallisuuden tyyssijoja vaan pelon paikkoja. Rukoilemme, että tällaiset ihmiset voisivat vahvistua ja vapautua väärinkäyttäjistään ja pelosta.

Hiljaisuus

Johtaja 2:      Jumala, armossasi

Kaikki:                                Kuule rukouksemme.                              .

Johtaja 2:        Rukoilemme kaikkien yksinäisyydessä tai eristyksissä elävien puolesta, että he saisivat tuntea ystävyyttä ja yhteisöllisyyttä.

Hiljaisuus

Johtaja 2:      Jumala, armossasi

Kaikki:                                 Kuule rukouksemme.                             

Johtaja 2:        Rukoilemme kaikkien niiden puolesta, joita vieroksutaan ja joille ihmiset kääntävät selkänsä, että heidät otettaisiin mukaan ja he saisivat tuntea itsensä rakastetuiksi Jumalan lapsina.

Hiljaisuus

Johtaja 2:      Jumala, armossasi

Kaikki:                                Kuule rukouksemme.                              .

Johtaja 2:        Rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka ovat joutuneet jättämään kotiseutunsa ja jotka elävät maanpaossa ja pelkäävät menettävänsä kaiken tutun ja turvallisen. Rukoilemme, että he saisivat tuntea Jumalan rauhan ja voiman elämässään.

Hiljaisuus

Johtaja 2:      Jumala, armossasi

Kaikki:                                Kuule rukouksemme.                              .

Johtaja 2:        Jättäkäämme itsemme ja kaikki, joiden puolesta rukoilemme, Jumalan armon huomaan. Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimeen.

                                           

ISÄ MEIDÄN RUKOUS

Johtaja 1:      Rukoilkaamme, kuten Pelastajamme opetti meille.

Herran rukous (walesin kielellä)

Gweddi'r Arglwydd

 

Ein Tad yn y nefoedd

Sancteiddier dy enw;

Deled dy deyrnas;

Gwneler dy ewyllys,

ar y ddaearfel yn y nef.

Dyro ni heddiw ein bara

beunyddiol

a maddau ni ein troseddau,

fel yr ydym ni wedi maddau'r

rhai a droseddodd yn ein herbyn;

a phaid â'n dwyn brawf,

ond gwared ni rhag yr Un drwg.

Oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas

A'r gallu a'r gogoniant am byth.

Aamen


KOLEHTI

LAULU 6:         ”Make me a channel of your peace” Sanat: Franciscus Assisilainen. Musiikki: Martin Neary, Sebastian Temple. © 1967, 2003, OCP.

(Tämän laulun aikana kerätään kolehti.)


KOLEHDIN SIUNAAMISRUKOUS

Johtaja 2:        Uskollinen Jumala, koska tiedämme, että suunnitelmasi elämäämme varten ovat hyvät ja lupauksesi luotettavat, annamme nämä uhrilahjamme ylistäen ja kiittäen. Käytä ne tahtosi mukaan kaikkien lastesi hyväksi.

LAULU 7:         ”The day thou gavest, Lord, has ended”. Sanat: John Ellerton, 1870. Sävel: Rev Clement C Scholefield.  Tekijänoikeuksista vapaa.

 

SIUNAUS- JA PÄÄTÖSRUKOUS

Johtaja 2:        Kiitämme sinua, rakastava Jumala, että olemme saaneet olla tässä yhteisessä jumalanpalveluksessa sinun läsnäolossasi.

Lähtekäämme täältä nyt maailmaan luottaen siihen, että me olemme sinun lapsiasi, ja tietäen, että olet kutsunut meidät nimeltä.

Auta meitä meidän jokapäiväisessä elämässämme ojentautumaan sinun tahtosi mukaan. Auta meitä etsimään opastustasi seurataksemme suunnitelmiasi ja anna meille kärsivällisyyttä, kun joudumme odottamaan.

Kohtaamiemme haasteiden ja ilojen keskellä anna meidän olla varmoja siitä, että me emme kohtaa niitä yksin.

Menkäämme rauhassa, toivossa ja rakkaudessa.

Jumalan, meidän Äitimme ja meidän Isämme nimeen,

Pojan nimeen ja

 Pyhän Hengen nimeen.

Kaikki:                                 Aamen.                              

 

 

_________________________________________________________

Copyright © 2020 World Day of Prayer International Committee, Inc.

”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten” -aineiston on valmistellut Maailman rukouspäivä -järjestön Englannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin komitea vuoden 2022 Maailman rukouspäivän (WDP) vuotuista erityisjumalanpalvelusta ja koulutustoimintaa varten. WDP-materiaalit kehitetään pelkästään kansallisten tai paikallisten komiteoiden ja niiden kumppaniorganisaatioiden järjestämien WDP-tilaisuuksien yksinomaiseen käyttöön. WDP 2022 Resource Packet -materiaaleja ei saa jäljentää muuhun käyttöön ilman Maailman rukouspäivä -järjestön kansainvälisen komitean (WDPIC) lupaa.

Rajoitetut kopiointioikeudet – Seuraavia materiaaleja voidaan jäljentää – painettuina tai sähköisesti – WDP-toimintaan seurakuntien ja ryhmien kanssa, jos materiaalin tuottajat on asianmukaisesti mainittu: Raamatun tutkistelumateriaali, jumalanpalvelusmateriaali, maiden taustatiedot, lastenohjelmat, taideteokset ja taiteilijalausunnot, WDP:n säveltämät kappaleet ja valokuvat. WDP:n kansalliset/alueelliset komiteat saavat jälleenmyydä resurssien jäljennöksiä WDP-ohjelmaa varten.

Vain WDPIC:n alaiset WDP:n kansalliset/alueelliset komiteat voivat laittaa resurssipaketin tai kyseisen aineiston osia verkkoon saataville. Komiteoiden, jotka panevat aineistoa saataville verkkoon, on varmistettava, että ryhmät ja henkilöt, jotka käyttävät verkkomateriaalia, ovat vastuussa komitealle.

Jumalanpalvelukseen ja lastenohjelmaan ehdotetut laulut sisältävät kustantajien tekijänoikeuksin suojattuja tietoja. Lupa kappaleiden toistamis- tai kääntämistarkoituksiin tulee saada niiden kustantajilta. WDPIC antaa luvan toistaa tai kääntää vain niitä kappaleita, jotka on alun perin sävelletty WDP-ohjelmia varten.

Kaikissa WDP-toiminnan yhteyksissä kerätyistä kolehdeista tai varoista on ilmoitettava WDP-komiteoille.

Suomen kielelle käännettyjen aineistojen lainaukset Raamatusta on otettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon vuonna 1992 käyttöön ottamasta suomennoksesta. Raamatun suomennoksen tekijänoikeudet omistaa Kirkon keskusrahasto. Käytetty luvalla.

 

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

Maailman rukouspäivän kansainvälinen komitea

475 Riverside Drive Room 729

New York, NY. 10115. USA

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.