SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Maamme arkkipiispojen ja katolisen piispan yhteinen pyhiinvaellus Konstantinopoliin 23.-28.2.

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen, arkkipiispa Leo ja piispa Teemu Sippo tekevät yhteisen vierailun Istanbuliin 23.–28. helmikuuta. Matka toteutuu Konstantinopolin ekumeenisen patriarkan Bartolomeos I:n kutsusta, jonka hän esitti vieraillessaan viime kesäkuussa Suomessa.

 

Suomalaisten kirkonjohtajien yhteisiä vierailuja on kristikunnassa pidetty vahvana osoituksena maassamme toimivien kirkkojen hyvästä ekumeenisesta yhteydestä. Yhteinen matka varhaisen, jakaantumattoman kirkon merkkipaikalle sisältää myös pyhiinvaelluksen, hengellisen matkan ulottuvuuden.

 

Suomen luterilainen ja ortodoksinen arkkipiispa sekä Helsingin katolinen piispa ovat aikaisemmin vierailleet yhdessä mm. Roomassa ja Genevessä. Kolmen kirkonjohtajan yhteinen vierailu Istanbulissa toimivaan ekumeeniseen patriarkaattiin toteutuu nyt ensimmäisen kerran.

 

Matkan aikana piispat saavat informaatiota Turkin uskontopolitiikasta ja ihmisoikeustilanteesta. Avoin kysymys on mm. patriarkaatin Halkin saarella vuodesta 1971 suljettuna olleen pappisseminaarin avaaminen. Suomalaiset arkkipiispat ovat aikaisemmin yhdessä vedonneet Turkin valtiovaltaan syyrialaisortodoksisen Mor Gabrielin luostarin toiminnan jatkumisen ja maaomaisuuden palauttamisen puolesta.

 

Arkkipiispa John Vikström ja arkkipiispa Johannes vierailivat Istanbulissa vuonna 1998 ja arkkipiispa Jukka Paarma ja arkkipiispa Leo vuonna 2003. Arkkipiispa Martti Simojoen vierailu patriarkka Athenagoraksen luona vuonna 1967 liittyi kansainvälisen luterilais-ortodoksisen oppikeskustelun valmisteluihin.

 

Ekumeeninen patriarkaatti kuuluu vuonna 1948 perustetun Kirkkojen maailmanneuvoston perustajajäseniin ja se vaikutti ratkaisevasti nykyaikaisen ekumeenisen liikkeen syntyyn 1920 julkaisemallaan Koinonia-vetoomuksella.

 

Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos I on noin 300 miljoonan eri paikalliskirkkoihin kuuluvan ortodoksisen kristityn korkein hengellinen johtaja. Hänet tunnetaan ns. vihreänä patriarkkana, joka on voimakkaasti vedonnut maapallon uhanalaisten alueiden, mm. Itämeren suojelun puolesta.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.