SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Människovärdet har ingen prislapp

 

Vår kristna tradition uppmanar oss att öppna våra dörrar och våra hjärtan för dem som lider nöd. De flyktingar som anländer till oss dessa dagar ger oss möjlighet till möte.

 

Rädslan styr alltför ofta vår relation till andra människor. Flyktingar som kommer till Europa kan upplevas som ett hot. Vi ser dem inte som bröder och systrar som med fara för sitt liv flyr undan blodbad, skräckvälde och hopplöshet. Det kan kosta på att öppna ögonen för flyktingarna, det kan vara lättare att vända bort blicken från andras lidande. Eventuellt är vi rädda för att vi genom att hjälpa riskerar vår egen välfärd och ekonomi. Om vi ger makt åt rädslan sker det på bekostnad av kärleken och skapar hotbilder.

 

Människovärdet har ingen prislapp. Att ta emot flyktingar kan inte reduceras till siffror, kostnadsberäkningar och nyttotänkande. Både vårt eget lands och hela mänsklighetens historia lär oss att vi klarar att möta flyktingkriser genom samarbete. Migration och fri rörlighet skapar också tillväxt och utveckling.

 

Människors olikheter ger möjlighet till gemenskap. Då vi alla är unika öppnas nya världar när vi möter varandra. Gemenskap mellan dem som är olika driver bort rädslan. Då behöver vi inte längre se varandra som hot. I den kristna trons kärna finns Gud Treenig. Fadern, Sonen och den heliga Anden är ett i den gudomliga naturen, vars namn är kärlek. Treenighetens mysterium är en ikon och en förebild för relationen mellan människorna.

 

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger: ”Jag älskar Gud” men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder. 1 Joh 4:18–21

 

Björneborg 26 oktober 2015

 

Delegaterna vid Ekumeniska Rådets i Finland höstmöte

 

Biskop Teemu Sippo SCJ                           Heikki Huttunen                  Mari-Anna Pöntinen

Ordförande                                              Generalsekreterare            Generalsekreterare f.o.m. 1.11Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.