SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mari-Anna Pöntinen ny generalsekreterare för Ekumeniska Rådet

 

Ekumeniska Rådet i Finland valde på sitt vårmöte på måndag (27.4) teologie doktor Mari-Anna Pöntinen (ev. lut.) till ny generalsekreterare för tiden 1.11.2015–31.10.2020. Pöntinen är teologisk specialmedarbetare vid Finska Missionssällskapet sedan 2012. Hon har utvecklat det missionsteologiska tänkandet i samarbete med ett internationellt forskarnätverk, finländska kolleger och kyrkliga aktörer.

 

Mari-Anna Pöntinen doktorerade 2012 vid Joensuu universitet med avhandlingen African Theology as Liberating Wisdom. Celebrating Life and Harmony in the Evangelical Lutheran Church in Botswana. Sedan 2001 har Pöntinen ansvarat för evangelisk-lutherska kyrkans internationella specialutbildning inom Finska Missionssällskapet. Hon har varit timlärare vid Helsingfors universitets teologiska fakultet under ett par årtionden. Pöntinen har också varit föreläsare vid Woodpecker teologiska seminarium i Botswana och församlingspastor i den finska församlingen i Munksnäs.

 

Sedan 2002 har Pöntinen också ansvarat för flera finländska och internationella symposier och seminarier. Hon har också verkat inom kyrkliga samarbetsforum och arbetsgrupper.

 

Pöntinen efterträder fader Heikki Huttunen (ort.) som varit generalsekreterare för Ekumeniska rådet i Finland sedan 2006. Huttunens mandatperiod skulle ha slutat nästa år men han valdes i höstas till mångkulturell präst i Helsingfors ortodoxa församling. Huttunen tillträder sin nya tjänst i november.

 

Generalsekreteraren för Ekumeniska rådet väljs för fem år i taget. Samma person kan väljas högst två perioder i rad.

Ekumeniska Rådet i Finland grundades 1917. Rådet har haft en heltids anställd generalsekreterare sedan år 1971. Tidigare har Risto Cantell (ev. lut.), Inga-Brita Castrén (ev. lut.), Jaakko Rusama (ev. lut.) och Jan Edström (bapt.) verkat som generalsekreterare.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.