SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mari-Anna Pöntinen Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeriksi


Pastori, teologian tohtori Mari-Anna Pöntinen on 27.4.2015 valittu Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) pääsihteeriksi viisivuotiskaudeksi 1.11.2015–31.10.2020. Valinta tapahtui SEN:n kevätkokouksessa Helsingin Kontulan helluntaiseurakunnan Metrokappelissa. Mari-Anna Pöntinen toimii Suomen Lähetysseuran teologisena erityisasiantuntijana. Hän on kehittänyt lähetysteologista ajattelua yhteistyössä kansainvälisen ekumeenisen tutkijaverkoston, suomalaisten kollegojen ja kirkollisten toimijoiden kanssa. Mari-Anna Pöntinen on SEN:n kuudes päätoiminen pääsihteeri.


Nykyisessä toimessaan Mari-Anna Pöntinen on toiminut vuodesta 2012 alkaen. Väitöstutkimuksensa African Theology as Liberating Wisdom; Celebrating Life and Harmony in the Evangelical Lutheran Church in Botswana (Leiden: Brill 2012) Mari-Anna Pöntinen teki Itä-Suomen yliopistoon professori Antti Raunion ja professori Eeva Martikaisen johdolla. Pro gradu -työnsä hän teki ekumeniikan alalta Lutherin kirkko-opista professori Tuomo Mannermaalle. Hän on kuulunut professori Mika Vähäkankaan johtamaan suomalaiseen ja pohjoismaiseen tutkimushankkeeseen.

 

Mari-Anna Pöntinen on myös vuodesta 2001 saakka vastannut evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälisestä erikoistumiskoulutuksesta Suomen Lähetysseurassa sekä toiminut tuntiopettajana Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa parinkymmenen vuoden ajan. Vuosituhannen lopulla hän työskenteli luennoitsijana Woodpeckerin teologisessa seminaarissa Botswanassa ja sitä ennen seurakuntapastorina Munkkiniemen seurakunnassa.

 

Vuodesta 2002 lähtien Mari-Anna Pöntinen on ollut vastuussa useista sekä suomalaisista että kansainvälisistä seminaareista ja symposiumeista, mm. vuoden 2014 Mission and Money -konferenssista. Hän on toimittanut useita kirjoja, jotka ovat käsitelleet kirkon missiota ja ihmisoikeuksia, uskontoa ja valtaa sekä kulttuurisia kohtaamisia. Mari-Anna Pöntinen toimitti myös ekumeenisen Kirkot naisten tueksi -vuosikymmenen suomalaisen juhlakirjan, Nainen peilissä. Kirkollisten yhteistyöfoorumeiden ja työryhmien lisäksi Mari-Anna Pöntinen on Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research (NIME) johtokunnan sekä Suomen Lähi-idän instituutin johtokunnan jäsen. Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa hän kuuluu opillisten kysymysten jaostoon.

 

***

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on perustettu vuonna 1917. Päätoimisen pääsihteerin SEN sai kun Risto Cantell (evl) valittiin tehtävään vuonna 1971. Hänen jälkeensä toimessa ovat olleet: Inga-Brita Castrén (evl) 1974–1984, Jaakko Rusama (evl) 1984–1993, Jan Edström (bapt.) 1993–2006. Nykyinen pääsihteeri Heikki Huttunen (ort.) aloitti toimessa 2006. 

 

Toimi on määräaikainen ja kausi on viisi vuotta. Yhden viisivuotiskauden jälkeen henkilö voidaan valita vielä toiseksi kaudeksi.

 

Heikki Huttusen toinen toimikausi olisi päättynyt ensi vuonna, mutta hän jättää toimen lokakuun lopussa ja siirtyy Helsingin ortodoksisen seurakunnan monikulttuurisen työn papin toimeen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.