SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Media tarvitsee uskontokonsultin

Kuva: Ayla87. sxc.hu

 

Kirkon ja uskontojen asemaa mediassa käsiteltiin 7.10.2013 Helsingin Sanomain säätiön, Tampereen, Helsingin ja Turun yliopistojen järjestämässä seminaarissa Päivälehden museossa Helsingissä. Pääsihteeri Heikki Huttunen oli mukana yleisössä ja tänään häntä haastateltiin MTV3:n Huomenta Suomessa.

 

Heikki Huttunen kertoi, että seminaarissa esiteltiin mm. tutkimusten tuloksena, että media olisi uskontokielteinen. Huttusen näkemyksen mukaan voidaan sanoa, että media on islamkielteinen. Tutkimusta on tehty siitä, mitä mediassa on käsitelty, mutta tutkimatta jäi se mitä ei ole sanottu. Heikki Huttunen toteaa, että ehkä siinä piileekin suomalaisen uskontojournalismin ilmeisin ongelma. Erityisesti katolista kirkkoa koskee asiantuntemuksen ja yleensä uutisoinnin puute. Maailman suurinta uskontokuntaa ja sen sisällä vaikuttavia ilmiöitä ei tunneta eikä niistä osata kertoa.

 

Heikki Huttunen Huomenta Suomessa: Media tarvitsee uskontokonsultin

 

Tänään MTV3:n Heikki Huttunen selvitti mm. ekumenian perusteita.

– Ekumenia perustuu yhteiseen ahaa-elämykseen. Ekumeenisen elämyksen kautta huomataan, että toisen kirkkokunnan jäsen on kristitty ja halutaan yhdessä palvella.

Esille tuli myös se, että voidaanko ekumenian puitteissa olla yhteyksissä myös eri uskontojen kesken. Huttunen selvensi, että uskontojen välistä yhteistyötä kutsutaan eri nimellä. Ekumenian ideassa on yhteinen usko keskeinen. Tosin ekumeenisella metodilla, jota on harjoiteltu jo yli sata vuotta, on paljon käyttöä myös uskontojen välisessä yhteistyössä.

 

Paavi Franciscuksen puheita on myös viime aikoina runsaasti siteerattu. Toimittaja nosti asian esille ja kysyi Huttusen kantaa.

– Paavi teki sen, että hän nosti asian ytimen uudestaan valokeilaan. Hän halusi nostaa esille sen mikä kristinuskossa on olennaista ja vältellä lillukanvarsia. Tämä tekisi hyvää myös suomalaiselle uskonnolliselle keskustelulle. Pitäisi osata erottaa se, mikä on ytimessä ja mikä olennaista.

 

– Jos katsotaan koko maailmaa, niin uskonnollisuus lisääntyy ja uskontojen kysymykset ovat tulleet vahvasti kansainväliseen politiikkaan sekä hyvässä että pahassa. Onko uskonnottomuus ja ateismi varsinaisesti megatrendi? Sekä arjen asioissa että filosofisesti on keskeistä, että haastetaan keskusteluun.

 

Toimittaja kysyi Heikki Huttuselta, että tarvitsisivatko kirkot mediakonsulttia. Huttusen näkemys oli selvä. Hän totesi, että ehkä näin, mutta erityisesti media tarvitsisi uskontokonsulttia. Median uskontoasiantuntemus on huono, erityisesti jos vertaa kansainväliseen tasoon.

– Esimerkiksi herättäjäjuhlille lähetetään kesätoimittaja ja uskonnollista uutisointia hoitaa joku jonka sisko on teologi tai jolla on jotain muuta yhteyttä kirkolliseen elämään.

 

Eilinen seminaari perustui julkaistuun tutkimusaineistoon. Numeron artikkelissa tarkastellaan määrällisesti suomalaista uskontoa koskevaa journalistista kirjoittelua viiden vuoden ajalta neljän sanomalehden osalta. Aineisto osoittaa, että suomalaisen journalismin tuottama uskonnollinen maisema rakentuu hyvin erillisistä osasista. Lehtien osastot ja journalismin käytännöt tuottavat jaon, joissa paikalliset, valtakunnalliset ja globaalit uskontoa koskevat aiheet pidetään tiukasti erillään.

 

Dosentti Johanna Sumialaa haastateltiin myös aamun Huomenta Suomessa.

 

Heikki Huttusen haastattelu oli klo 6.50 ja Johanna Sumialan klo 7.50.

 

Katso leikkeet

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.