SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Meidän tulee nähdä elämän kokonaisvaltaisuus ja vastustaa epäoikeudenmukaisuuksia

Talanoa-vuoropuhelun hengessä erilaiset äänet kehottavat kirkkoja vahvistamaan elämän kokonaisvaltaisuuden. 
Kirkkojen maailmanneuvoston meneillään olevan 11. yleiskokouksen yhteydessä 5. syyskuuta 2022 Karlsruhessa Saksassa pidetyssä täysistunnossa naiset, miehet, nuoret, alkuperäiskansat ja hivin ja aidsin kanssa elävät ihmiset haastoivat ekumeeniset johtajat vastustamaan epäoikeudenmukaisuutta ja vahvistamaan elämän kokonaisvaltaisuutta. 

Iemaima Jennifer Vaai, alkuperäiskansojen edustaja, käytti puheenvuoron istunnossa, jonka esikuvana oli Fidžillä ja muualla Tyynellämerellä käytetty dialogikäytäntö, joka tunnetaan nimellä Talanoa. Siinä tasaveroiset keskustelukumppanit kohtaavat vastaamaan kolmeen kysymykseen: Missä olemme nyt? Minne haluamme mennä? Miten voisimme saavuttaa määränpäämme? 

Hän jatkoi: "Samoassa sanomme 'e le'o le fale, a'o le anofale', mikä tarkoittaa, ettei talo itsessään ole talo vaan kotitalouden hengellisyys tekee siitä kodin kaikille. Hengellisyys luo hyveet ja etiikan, jotka ovat kokonaisvaltaisia ja muuttavat tapojamme taistella epäoikeudenmukaisuutta vastaan ja saavat meidät vahvistamaan elämän kokonaisvaltaisuutta.

ACT Alliancen pääsihteeri Rudelmar Bueno de Faria haastoi osallistujat kumoamaan taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten epäoikeudenmukaisuuksien rakenteelliset syyt. 
"Haluamme talousmallin, joka mahdollistaa jokaisen ihmisen ja elävän olennon menestymisen. Haluamme elämää tukevaa talouspolitiikkaa, jossa tunnustetaan ja nostetaan esiin moninaiset paikalliset ja usein alkuperäiskansojen aloitteesta syntyneet vaihtoehdot osana tuotantorakennettamme", de Faria sanoi.

Aasian kristillisen konferenssin ohjelmakonsultin Ruth Mathenin mukaan henkilökohtaisen, yhteisöllisen, yhteiskunnallisen ja institutionaalisen muutoksen perustana on oltava sydämemme, päämme ja kätemme täydellinen kääntyminen. Hän uskoo, että parannus ihmiskunnan "epäonnistumisesta totella Jumalaa" on välttämätöntä, koska maailma, erityisesti Aasian alue, tarvitsee enemmän kuin puolivillaisia vastauksia maailman hälyttäviin taloudellisiin ja ekologisiin kriiseihin.

"Meidän on elettävä sen mukaisesti, mihin uskomme ja miten rukoilemme", hän sanoi.

Unelmoimme maailmasta...

Jocabed Solano, panamalainen alkuperäiskansan edustaja, kertoi unelmoivansa maasta, jossa kaikki voivat elää täysillä ja yltäkylläisesti. "Unelmoin maailmasta, jossa talous perustuu kunnioitukseen ja harmoniaan Maan kanssa. Unelmoin kirkosta, joka toimii valona maailmassa ja kulkee elämän ja harmonian puolustajana."

Hän jakoi toiveensa "kirkosta, joka tuomitsee pahuuden ja tuhon alkuperäiskansoja kohtaan. Kirkko, joka tunnustaa, että rikkaiden rikkaus on peräisin louhinnasta ja väkivallasta äiti Maata ja sen asukkaita kohtaan. Kirkon, joka tunnustaa ja katuu osallisuuttaan kolonialismin tragediaan, joka tapahtui eilen ja tapahtuu yhä tänään. Unelmoin hyvästä elämästä, jossa ruokaa riittää kaikille, ilman poikkeuksia."

Pastori Canon Gideon Byamugisha, anglikaaninen pappi Afrikasta ja HI-viruksen ja aidsin kanssa elävien tai siitä henkilökohtaisesti kärsivien uskonnollisten johtajien kansainvälisen verkoston (The International Network of Religious Leaders Living with or Personal Affected by HIV and AIDS) toinen perustaja, käsitteli kysymystä elämän kokonaisvaltaisuuden vahvistamisesta ihmiskunnan ja luomakunnan osalta terveyden näkökulmasta.

Hän ehdotti symbolisia pyöriä, jotka voisivat auttaa koko luomakuntaa ajamaan terveyden ja rauhan, turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden ajoneuvoa - alkaen henkilökohtaisesta itsetutkiskelusta ja katumuksesta ahneudesta ja itsekeskeisyydestä ja siirtyen sitten kohti hengellisten ympäristöjen, moraalisten talouksien ja poliittisten yhteyksien luomista.

Hän korosti Kirkkojen maailmanneuvoston määritelmää terveydestä "yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin dynaamisena tilana". 

Talanoa-vaikutteinen täysistunto loi tilaisuuden avoimeen keskusteluun, joka heijastaa osallisuuden, osallistumisen ja yhteistyön prosessia, ja rohkaisi kaikkia osallistumaan "elämän tanssiin", jota innoitti Oikoumene Pasifika -kulttuuriryhmä, joka tarjosi välinäytöksiä musiikin ja liikkeen avulla istunnon aikana.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.