SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

”Mekkahan on Saudi-Euroopassa!” 

Kuva: Roland Geisheimer/ attenzione/ DER SPIEGEL

 

Islamin uskonnon oppilaan toteamus kaverilleen on otsikkona uutiselle uskonnonopetuksesta Saksassa. Kaveri oli arvellut pyhän kaupungin olevan Saksassa. Nordrhein-Westafalen on ensimmäinen Liittotasavallan osavaltio, jossa on aloitettu tunnustuksellinen islamin kouluopetus. On siirrytty neutraalista islam-tieto-oppiaineesta varsinaiseen uskonnonopetukseen.

 

Näin islam on samassa asemassa kuin kristinusko eri tunnustuksineen ja juutalaisuus. Uutisessa kuvaillaan uudistuksen syitä ja jo havaittuja etuja. Oppilaiden maahanmuuttajavanhemmat toteavat: ”Vihdoinkin Saksa ottaa meidät vastaan tasaveroisina.” Koulun ja vanhempien tavoitteena on tukea saksalaisen islamin syntyä ja auttaa nuoria välttämään uskon hyödyntäminen islamististen ääriliikkeiden toimesta.

 

Euroopan maissa on monta eri uskonnonopetusmallia. Suomi ei suinkaan ole ainoa maa, jossa opetetaan uskontoa oppilaan omasta traditiosta lähtien. Esimerkiksi Belgiassa ja Saksassa uskonnonopetusta kehitetään samankaltaiseen moniuskontoiseen suuntaan kuin Suomessa. Saksassa puhutaan ujostelematta ”tunnustuksellisuudesta” ja sen eduista.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto kannattaa nykyisen moniuskontoisen kouluopetuksen mallin kehittämistä. Se huomioi oppilaan omat lähtökohdat ja toteuttaa niin enemmistön kuin vähemmistöjen ihmisoikeuksia. SEN:n kasvatusasiain jaosto on aktiivisesti osallistunut keskusteluun uskonnonopetuksen kehittämisestä.

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.