SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Merimieskirkon uudet tuulet

Pääsihteerit Mayvor Wärn-Rancken ja Hannu Suihkonen.

Vuosaaren Merimieskirkossa Helsingissä pidettiin torstaina 24.11.2022 tilaisuus, jossa kutsuvieraille kerrottiin Merimieskirkon uusista tuulista. Merimieskirkon pääsihteeri Hannu Suihkonen kertoi, että Merimieskirkko ja Suomen ev.-lut. kirkko ovat tiivistäneet yhteistyötä niin, että ulkomaalaistyö siirtyy kokonaisuudessaan Merimieskirkon piiriin vuodesta 2025 eteenpäin. Jo ensi vuonna kesäkuussa esimerkiksi Aurinkorannan ulkosuomalaistyö Espanjassa siirtyy Merimieskirkon toiminnaksi.

 

Merimieskirkko toimii Suomessa 7 paikkakunnalla, mutta työtä tehdään 13 satamassa.  Suurin osa työstä keskittyy merenkulkijoiden ja rahtarien auttamiseen mm.  ohjaukseen ja neuvontaan, mielenterveys- ja päihdeyöhön, työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen. Merimieskirkko tekee työtä sekä kotimaassa että ulkomailla.

 

Ev.-lut. kirkon ulkomaalaistyön johtaja Mauri Vihko kertoi taustaa yhteistyösopimuksen synnystä Merimieskirkon kanssa. Tämä selkeyttää viestintää, säästää rahaa sekä auttaa verkostoitumaan ja koordinoimaan ulkosuomalaistyötä paremmin. Ulkosuomalaisten parissa tehdään myös sosiaalityötä, ja Merimieskirkon panos on todella arvokasta tällä saralla.

 

Valtion tervehdyksen tilaisuuteen toi ylijohtaja Riitta Kaivosoja, joka nosti puheenvuorossaan esille sivistyspolitiikan merkityksen nykyisen hallituksen ohjelmassa.

 

Merimieskirkko on Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestö. Tilaisuudessa SEN:a edusti pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken.

 

Illan musiikista vastasi tenori Jyrki Anttila ja pianisti Maija Anttila.

 

Mauri Vihko.  

Osallistujia.Merimieskirkon talousjohtaja Eija Kaukonen ja ent. Hampurin merimieskirkon johtaja Satu .Oldendorff 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.