SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Metodistikirkon aluekabinetti kokoontuu Helsingissä

 

Metodistikirkon () Pohjois-Euroopan ja Baltian aluekabinetti (arealkabinett) kokoontuu Helsingissä 25.–26.3.2015. Tähän liittyen sai SEN 25.3. vieraakseen piispa Christian Alstedin. SEN:n toimitilat sijaitsevat ev.-lut. Kirkon talossa Helsingissä. Vierailuun liittyi tutustuminen Kirkon talon kappeliin, jonka taiteellisen kokonaisuuden muodostavat kolme elementtiä: valaiseva katto, lasiseinät videoineen ja alttariseinä krusifikseineen.

 

Kappelin suunnittelijoina ovat olleet taiteilijat Helena Hietala ja Jaakko Niemelä. Asiantuntijaoppaana toimi pastori Juha Luodeslampi. Sakraalitilan keskeinen kiintopiste on alttari ja siihen liittyvä krusifiksi, joka valaistaan edestäpäin ja taustan seinäpinnan väriä voidaan muuttaa liturgisten värien mukaan. 

 

Krusifiksi on rajantakaisen Pälkjärven kirkosta. Sen on kirkkoherra ottanut reppuunsa evakkomatkalle lähtiessään. Kappeliin se saatiin Kansallismuseon kokoelmista. Näin päättyi kauniilla tavalla pitkä evakkomatka.

 

Lasiseiniin ja ulkoikkunaan heijastetaan neljällä videoprojektorilla erilaisia kuva-aiheita: heijastuksenomaisia valoja tai lähes abstrakteja hitaasti liikkuvia luontokuvia. Videokuva näkyy kappelitilan lisäksi myös ulos ja heijastuu ja monistuu vieressä sijaitsevan aulan lasipintoihin.

Kohtaamisia. Christian Alsted, Juha Luodeslampi, Heikki Huttunen ja Jani Edström. 

Piispa Christian Alsted osallistuu aktiivisesti sekä Pohjolan että Baltian alueen ekumeeniseen yhteistyöhön ja Euroopan kirkkojen konferenssin toimintaan. Hän edustaa metodistikirkon parasta ekumeenisen teologian perinnettä. SEN:ssa keskusteltiin Suomen ekumeenisesta tilanteesta ja Pohjoismaiden entisten valtiokirkkojen muutoksesta kansalaisyhteiskunnan suuntaan. 

 

Keskusteluissa käsiteltiin ekumeenisesta tilanteesta piispan toimialueella, erityisesti Baltian maissa ja kosketeltiin myös Venäjän tilannetta.

 

Helsingissä kokoontuu tänään 11-jäseninen Pohjolan ja Baltian metodistikirkkojen aluekabinetti (arealkabinett).

SENissä kahvikeskustelussa. Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Ioannis Lampropoulos, piispa Christian Alsted, pääsihteeri Heikki Huttunen ja pastori Juha Luodeslampi. 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.