SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mielenilmaus 28.4. Hätähuuto – Upprop

Turvapaikanhakijoiden kristityksi kääntyminen otettava vakavammin

Rauhallinen mielenilmaus Eduskuntatalon edessä lauantaina 28.4. klo 13.00-15.00.


Ohjelmassa on maahanmuuttajatyössä mukana olevien sekä turvapaikanhakijoiden puheita,
musiikkia ja rukouksia.

Monien Suomeen viime vuosina tulleiden turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja uskonnonvapaus ovat uhattuna. Kyse ei ole enää vähemmästä kuin oikeudesta jäädä eloon. Ongelmat koskevat aivan erityisesti kristinuskoon kääntyneitä, sillä heitä vainotaan sekä lähtömaissa että jopa Suomessa vastaanottokeskuksissa.

Onko heillä oikeus elää? Keskuudessamme on liian monta, joiden uskon aitous on kyseenalaistettu, siitäkin huolimatta, että kristittyjä kiusataan ja vainotaan jo täälläkin, tai lähiomaiset kärsivät vakavasti esimerkiksi perheenisän uskon tähden.

Nyt on hätä! Kutsumme mukaan kaikkia suomalaisia kristittyjä seisomaan yhdessä ja puolustamaan kristinuskoon kääntyneiden turvapaikanhakijoiden oikeutta jäädä eloon.

Tapahtuman järjestää ryhmä pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajatyössä mukana olevia vapaaehtoisia ja työntekijöitä eri seurakunnista. Jos et pääse Helsinkiin, voit myös järjestää tapahtuman omalla paikkakunnallasi. Lisätietoa ja materiaalia .

Tiedustelut

Tule mukaan!

Manifesti on lähtenyt liikkeelle Tammisaaresta ja siihen on liittynyt mukaan kasvava joukko vapaaehtoisia ja seurakuntia eri kirkkokunnista. Eduskuntatalolla järjestettävän tapahtuman taustalla on joukko maahanmuuttajatyössä mukana olevia vapaaehtoisia ja työntekijöitä PK-seudun seurakunnista.


tiedote_-_hatahuuto_-_oikeus_elaa_mielenilmaus_28_04_eduskunnan_edessa.pdf


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.