SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mikä on vuoden 2021 Ekumeeninen teko?

Kuvituskuva Oulun tuomiokirkossa järjestetystä ekumeenisesta jumalanpalveluksesta vuodelta 2017.

Ekumeeninen teko -tunnustus myönnetään vuosittain. Se voidaan myöntää tapahtumalle, hankkeelle tai idealle. Sen voi saada niin yksittäinen henkilö kuin ryhmä tai järjestö, seurakunta tai seurakunnat yhdessä. Sillä voidaan palkita uusia ideoita tai ekumeenista jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä.

 

Kaikki voivat tehdä ehdotuksia tunnustuksen saajaksi. Ehdotukset osoitetaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitukselle 17.11. mennessä: 

 

SEN:n hallitus päättää tunnustuksen saajan ja kunniakirja luovutetaan SEN:n yleiskokouksessa.

 

 

 

Ekumeeninen teko -tunnustuksella palkitut

2011

Forssan katukirkkoyhdistys ja sitä tukevat seurakunnat

2012

Turun Helluntaiseurakunta ja Turun Mikaelinseurakunta yhteisestä 90-vuotisjuhlasta v. 2011. 

2013

Taizé Helsinki 2012 -tapahtuman vapaaehtoiset

2014

Lapinlahden Yhteyspäivät, Lapinlahden ev.lut. seurakunta, helluntaiseurakunta ja Iisalmen ortodoksinen seurakunta

2015

Työryhmä Lohjan ekumeeniset naiset ja edustamansa seurakunnat sekä kolme lohjalaista koulua

2016

Studium Catholicum, Helsinki

2017

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta ja Turun Martinseurakunta

2018

Ekumeeninen pääsiäisvaellus Kuopion alueella

2019

Ekumeeninen koululaishartaus, Kalevalan koulu Kuopiossa ja Sammonlahden yläkoulu Lappeenrannassa

2020

Domini Life -mobiilisovellus


 


Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja arkkipiispa Tapio Luoma ojensi tunnustuksen etäyhteyden välityksellä Neuvoston kevätkokouksen yhteydessä 21.4.2021. Tunnustuksen vastaanottivat Domini...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) hallitus myönsi tunnustuksen ekumeenisen koululaishartauden pilotoinnista Kalevalan koululle Kuopiossa ja Sammonlahden yläkoululle Lappeenrannassa.
...
Vuosittain jaettavan tunnustuksen Ekumeeninen teko sai tänä vuonna Kuopion alueella järjestetty ekumeeninen pääsiäisvaellus. Kunniakirjat luovuttivat SEN:n syyskokouksessa Jyväskylässä 12.11.2018 puhe...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston satavuotisjuhlassa tuomiokirkon kryptassa palkittiin Ekumeeninen teko -tunnustuksella Ilomantsin ortodoksinen seurakunta ja Turun Martinseurakunta. 
Studium Catholicum palkittiin vuoden 2016 Ekumeeninen teko -tunnustuksella. Palkitseminen tapahtui Kuopiossa 10.10.2016 Suomen Ekumeenisen
Neuvoston (SEN) syyskokouksessa. Perusteluissa SEN:n halli...
Työryhmä Lohjan ekumeeniset naiset ja edustamansa seurakunnat sekä kolme lohjalaista koulua palkittiin vuoden 2015 Ekumeeninen teko -tunnustuksella. Palkitseminen tapahtui Porissa 26.10.2015 Suomen Ek...
Lapinlahdella on liki kymmenen vuoden ajan järjestetty Yhteyspäiviä. Järjestäjät ovat Lapinlahden ev.lut. seurakunta, helluntaiseurakunta ja Iisalmen ortodoksinen seurakunta. Suomen Ekumeeninen Neuvos...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto on myöntänyt Taizé Helsinki 2012 -tapahtumalle Ekumeeninen teko 2012 -tunnustuksen. Kunniakirjat luovutettiin Helsingin Vanhassa kirkossa 18.4.2013.
Turun Mikaelinseurakunta ja Turun Helluntaiseurakunta saivat yhdessä
Ekumeeninen teko 2011 -tunnustuksen yhteisestä 90-vuotisjuhlan viettämisestä
viime vuonna. Tunnustus julkistettiin Suomen Eku...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto antoi kevätkokouksessaan 28. huhtikuuta 2011 Ekumeeninen teko 2010 -tunnustuksen Forssan Katukirkkoyhdistykselle. Tunnustus jaettiin ensimmäistä kertaa.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.